Živimo v času, ko je dobrobit zaposlenih in njihova celovita izkušnja v podjetju pomembnejša kot kadar koli do zdaj. Podjetja, ki so ta trend prepoznala ter ga v svoji organizaciji tudi »živijo«, so uspešnejša, tako pri zadrževanju kakor tudi pridobivanju kadra.

Izkušnje zaposlenih so postale ključni dejavnik pri opredelitvi celotnega uspeha podjetja. Pozitivne ali negativne izkušnje lahko pomembno vplivajo na produktivnost, učinkovitost in sposobnost zaposlovanja in zadrževanja talentov ter vplivajo na ugled blagovne znamke še dolgo po tem, ko zaposleni zapusti podjetje.1

O čem sploh govorimo, ko govorimo o celoviti izkušnji zaposlenih? V celovito izkušnjo zaposlenega sodi pravzaprav vse, kar zaposleni v podjetju doživi, sliši, se nauči – ta izkušnja se začne že pred samo zaposlitvijo, saj oseba prvi stik s podjetjem doživi že kot potencialni kandidat; ob prebiranju oglasa za delo ter seveda na zaposlitvenem razgovoru. Podjetja so ob splošnem pomanjkanju kadra na trgu dela že zaobjela dejstvo, da ni več najpomembnejše, kako se na razgovoru predstavi kandidat, temveč tudi, kako se podjetje predstavi kot delodajalec. Vendar se v praksi pokaže, da se prevečkrat pozitivna izkušnja bodočega zaposlenega ob začetku zaposlitve kmalu zaključi. Izkušnja zaposlenega in počutje zaposlenih v podjetju je pojem, ki mu vse do epidemije covida-19, vsaj v večini primerov, nismo povečali zadostne pozornosti. Vsekakor ne v obsegu in meri, kot bi bilo ustrezno in kot je pokazala praksa, tudi potrebno. Pričakovanja zaposlenih se spreminjajo – od trenutnega ali potencialnega bodočega delodajalca pričakujejo nekaj več. Če je še pred leti zadostovala ustrezna finančna ponudba, tako za zadrževanje najboljšega kadra kakor tudi za privabljanje najboljših talentov, danes ni več tako.

Vsako uspešno podjetje se zaveda, kako pomembno je zadovoljstvo strank s storitvami in kako pomembni so poslovni odnosi za ohranjanje obstoječih in pridobivanje novih strank. Po drugi strani pa se malo podjetij zaveda pomembnosti skrbi za zaposlene. S strani kandidatov, ki so se uspešno zaposlili pri naših naročnikih, vse prevečkrat dobimo povratne informacije, da njihova izkušnja ni bila najboljša.

Kje je največ prostora za izboljšave, ko govorimo o izkušnji zaposlenih?

Uspešno uvajanje zaposlenih na delo
Velikokrat težave nastopijo že pri samem uvajanju zaposlenih na delo, ki je pomemben del izkušnje zaposlenega, predvsem pa ključnega pomena za uspešen začetek na novem delovnem mestu. Uvajanje pred vstopom na delo namreč ni samo predaja telefona, računalnika in ustvarjanje el. pošte za novega zaposlenega, temveč izdelan načrt, s pomočjo katerega se zaposleni seznani s strokovno platjo zaposlitve, kakor tudi asimilira v kulturo podjetja. Delodajalec tako z neuspešnim uvajanjem zaposlenih na delovno mesto izniči ves trud in sredstva, vložena v proces iskanja in selekcije pravega kandidata. Največkrat se glavni razlog neuspešnega »onboardinga« skriva za neustrezno zastavljenim procesom tega oz. težave s časovno koordinacijo oseb, ki naj bi v procesu sodelovale.

Slika 1: Kakšno fleksibilnost na delovnem mestu želijo zaposleni?