V zadnjih letih se je tudi v poslovnem svetu uveljavil izraz trajnost. Podjetja ga pogosto povezujejo s t.i. »zelenim« in izpostavljajo predvsem okoljski vidik trajnost. Vendar pa trajnost poleg okolijskih vprašanj vključuje tudi nič manj pomemben socialni ali družbeni vidik ter upravljalski vidik.

Brez ljudi in zaposlenih trajnostni razvoj podjetij namreč ne bo mogoč.