OBVEZNA RAZKRITJA S KADROVSKEGA PODROČJA V OKVIRU ESG POROČANJA

V zadnjih letih se je tudi v poslovnem svetu uveljavil izraz trajnost. Podjetja ga pogosto povezujejo s t.i. »zelenim« in izpostavljajo predvsem okoljski vidik trajnost. Vendar pa trajnost poleg okolijskih vprašanj vključuje tudi nič manj pomemben socialni ali družbeni vidik ter upravljalski vidik.

ANA OšTIR

Facebook
LinkedIn

Brez ljudi in zaposlenih trajnostni razvoj podjetij namreč ne bo mogoč.

Za zdaj je koncept trajnosti predvsem prostovoljna odločitev podjetij, da v upravljanje vključujejo skrb za družbo in okolje. Ker postajata trajnostno poslovanje in družbe odgovornost vedno bolj pomembna tako za investitorje, deležnike, banke, kreditne institucije, potrošnike in zaposlene, postaja trajnost vedno bolj pomemben dejavnik pri upravljanju podjetij. K temu dodatno prispeva Evropska unija, ki si prizadeva za uresničitev cilja vzpostavitve gospodarstva, ki bo delovalo v korist ljudi in zagotavljalo stabilnost, delovna mesta, rast ter trajnostne naložbe. S sprejemom nove direktive glede poročanja podjetij o trajnosti se razširja obseg podjetij, ki bodo zavezana poročati tudi o trajnostnih vplivih. Zaradi dobavnih verig in poslovnega sodelovanja z zavezanci pa bo razkritje trajnostnih vplivov potrebno tudi v podjetjih, ki sicer niso vključena v novo direktivo.

Direktiva povečuje pomen trajnostnega poročanja in ga približuje standardom za finančno poročanje. Z obveznim poročanjem in določitvijo skupnih standardov poročanja na ravni Evropske unije...

Podjetja bodo morala razkriti, koliko »delavcev« v širšem, s katerimi niso sklenili pogodbe o zaposlitvi, je v razmerju z njimi in kakšno delo opravljajo.

Več v reviji HRM Feb-Mar2023