Danes se o agilnosti veliko govori in piše, zasledimo termine, kot so osebna agilnost, agilnost organizacij, agilna metodologija, agilna miselnost, kadroviki govorimo o agilnem HR-ju. Po pregledu literature in spremljanju sodobnih trendov, lahko najdemo skupna izhodišča in temeljna načela agilnosti, kot so psihološka varnost, eksperimentiranje, ustvarjanje vizije in namena, rahljanje hierarhije, samoorganiziranje zaposlenih, uporabniška izkušnja, transparentnost in opolnomočenje. Vzpostavljeni so tudi metodološki okvirji načina dela in sodelovanja. Vse to je tudi resnično potrebno za vzpostavitev temeljev agilne preobrazbe.

Hitro pa ugotovimo, da agilno delo nima predpisanega univerzalnega recepta in je preobrazbo od klasičnega podjetja v agilno podjetje treba razvijati po lastnem receptu ter se zavedati, da se ta razvoj pravzaprav nikoli ne zaključi. Tako kot se živi organizmi nenehno spreminjajo in prilagajajo okolju, tako agilnost organizacije pomeni nenehno spreminjanje in prilagajanje trgu.