Kaj pravzaprav pomeni beseda talent? V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je talent opredeljen kot velika prirojena sposobnost za določeno umsko ali fizično dejavnost. Beseda izvira iz antične Grčije, v kateri je talent predstavljal denarno enoto. Z enim talentom so v času Homerja opredelili protivrednost goveda, torej krave oziroma vola, v zlatu. S talentom že tisočletja opisujemo nekaj, kar predstavlja vrednost za organizacijo in družbo. Talent, ki ne vodi v rezultate, ostaja neizkoriščen in brez vrednosti. Z oportunitetnega vidika lahko neuresničenje talenta označimo kot izgubo vrednosti.

Minulo HR&M konferenco smo posvetili talentom. Izbrali smo tudi HR&M projekta leta 2020. In oba projekta sta namenjena prav razvoju talentov. Letošnja zmagovalca sta Talent Lab, podjetja NIL v kategoriji malih in srednje velikih podjetij in Talent Cloud – izmenjava zaposlenih med podjetji, prijavitelja Danfoss Trata v kategoriji velikih podjetij. Zmagovalna projekta smo v aktualni številki predstavili, prav tako kot smo predstavili tudi letošnja top finalista Karierne poti v Agitavitu in #AMZSkrbni (tudi v času epidemije). Iskrene čestitke zmagovalcema in top finalistoma ter vsem organizacijam, ki tudi v kriznih razmerah vlagajo v razvoj organizacij in vodenja ljudi pri delu.

Letošnje leto se zaključuje v znamenju epidemije. Poslujemo v izrednih okoliščinah, ki so običajno značilne za vojna obdobja ali obdobja velikih naravnih katastrof. Vsi, ki smo delovno aktivni, smo se prvič v življenju znašli v razmerah, ki smo jih prej poznali zgolj po pripovedovanju svojih staršev oziroma starih staršev. V teh razmerah smo se vsi veliko naučili o nas samih, svojih bližnjih, sodelavcih, organizacijah in širši družbi. Ne nazadnje smo spoznali, da smo vsi smo eno in povezani, da naša ravnanja lahko usodno vplivajo na druge, in da virus ne izbira posameznikov. Omejitve gibanja in družbenih ter gospodarskih dejavnosti so pred vse nas postavile nove izzive. Čez noč smo bili primorani nadgraditi svoje digitalne spretnosti in osvojiti nove komunikacijske možnosti. Tako smo sodelavce in poslovne partnerje spoznali v novi luči. Komunikacija po digitalnih poteh namreč nekaterim bolj ustreza kot drugim. Tipični ekstroverti se običajno namreč lažje znajdejo v osebni komunikaciji in je digitalna komunikacija zanje ovira, medtem ko introvertom lahko komunikacija po digitalni poti vlije občutek varnosti in zasebnosti ter se tako lahko še bolje izrazijo.
Letošnje leto smo bili posamezniki in organizacije na veliki preizkušnji. Morali smo nadgraditi procese varnosti in zdravja na delovnem mestu, soočili smo se z digitalizacijo skupinskega dela in sodelovanja ter osvojili načrtovanje s scenariji. Delo od doma oziroma po novem delo od kjer koli je na velika vrata vstopilo tudi v slovenske organizacije. Organizacijska odpornost in agilnost sta v marsikateri organizaciji prišli pred praktični preizkus.

Med neželenimi posledicami zdajšnjih razmer je pogost in vsesplošen občutek stalne utrujenosti oziroma celo izgorelosti. Govorili bi lahko o pandemični utrujenosti. V pogovorih s strokovnjaki smo med dobrimi praksami za njeno preprečevanje, prepoznali opredelitev delovnega časa in posledično dosledno spoštovanje razmejitve med delovnim in zasebnim časom ter opolnomočenje sodelavcev, da se samostojno odločajo o potrebnosti prisotnosti na posameznih sestankih. V marsikateri organizaciji so se odločili prevetriti ali celo ustaviti nekatere odprte projekte in se osredotočiti le na najpomembnejše. S tem so načrtno zmanjšali število odprtih projektov in z njimi povezane nadure, ki so se začele kopičiti v tem času, zaradi spopadanja s pandemijo.

Številka revije, ki je pred vami, vam ponuja navdih za nadgraditev procesov upravljanja s talenti. Odlične organizacije se namreč zavedajo, da je razvoj talentov dolgoročna naložba, da je nadpovprečne talente treba nagrajevati, da kultura spodbujanja presežkov potrebuje tudi primerno informacijsko podporo, da je vloga mentorjev odločilna pri razvoju talentov, da je za razvoj talentov treba načrtovati ustrezna sredstva in da je opredelitev ključnih znanj ter kompetenc v organizaciji nujni prvi pogoj za uspešno upravljanje talentov. Odlične organizacije in njihovi talenti bodo v izrednih okoliščinah letošnjega leta tudi prepoznali pravi val pozitivnih sprememb in ga izkoristili za razvojni pospešek ter uspešno poslovanje v obdobju nove normale.

Želim vam lepe in mirne praznike ter uspešno in predvsem zdravo 2021!

Peter Ribarič

odgovorni urednik