Delo v tujini zaobjame celostno življenjsko situacijo posameznika, poleg kariernega tudi zasebno življenje, pri čemer je usklajevanje teh dveh večjih stebrov življenja še toliko bolj oteženo. V porastu medkulturnih delovnih izmenjav mora imeti kadrovska stroka s psihologi in kadroviki na čelu potrebna znanja in željo po tem, da olajša tovrstno mobilnost.

Na celodnevni strokovni konferenci z naslovom »Tujina, moja službena domovina«, ki je 20. januarja potekala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, so namreč študenti 2. letnika drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Psihologija, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, širši javnosti predstavili pomen psihološke podpore zaposlenim, ki odhajajo v tujino, in druge izzive, s katerimi se srečajo.