Ker smo želeli vpeljati spremembe, tako na organizacijski ravni kot na ravni posameznika, v smislu razvoja kadrov in prilagoditve organizacijskega okolja, smo izvedli raziskavo o delovnem okolju »OKO zaposlenih«. S tem smo pridobili ključne informacije za oblikovanje ukrepov akcijskega načrta za uvedbo izboljšav.

Izvedeli boste:
Kako so v javnih ustanovah zasnovali raziskavo delovnega okolja “OKO ZAPOSLENIH”?
4 prilagodljivi moduli za skeniranje delovnega okolja
Kako se med seboj povezujejo konstrukti posameznih modelov?