ONBOARDING – KLJUČNA STA SPREMLJANJE IN POVRATNA INFORMACIJA

URŠKA STANOVNIK, Chief Happiness Officer v Optiwebu

Facebook
LinkedIn

Kadrovanje predstavlja velik in pomemben del kadrovske funkcije. Pomanjkanje kadrov in konkurenca dobrih delodajalcev sta samo dva od razlogov, da je kadrovanje postalo še kompleksnejši in dolgotrajnejši proces. Zato smo delodajalci presrečni, ko najdemo ustreznega kandidata in ko ta sprejme ponudbo za zaposlitev pri nas. V tistem trenutku si oddahnemo, češ saj je najtežje delo za nami. Kar je daleč od resnice.

Vir: Unsplash

Sprejetje novega člana v podjetje je velik korak, tako za podjetje (še posebej za manjše) kot za kandidata, bodočega zaposlenega. Menjava službe sicer v največji meri pomeni pozitiven dogodek v življenju posameznika, vseeno pa gre največkrat za (popolnoma) novo okolje, nove sodelavce in drugačen način dela. In tako kot pri drugih stvareh, je tudi pri vključevanju novega sodelavca v podjetje ključna priprava.

Onboarding je nekaj, kar si zasluži vsak zaposleni.

Pogosto slišimo, da je začetek novega delovnega razmerja čas »medenih tednov« ali čas, ko novi zaposleni nosi »rožnata očala« in vse vidi v najlepši luči in prav je, da se na ta čas ustrezno pripravimo tudi z onboardingom. Onboarding je proces načrtovanega uvajanja in vključevanja novega zaposlenega v delovno okolje, ki poteka na dveh različnih ravneh:
-  strokovni, kjer zaposleni pridobiva kompetence in znanja za delo ter
-  socialno-kulturni, kjer se zaposleni spoznava s kulturo podjetja.

Definiran je kot strukturiran proces socializacije, ki zmanjša tveganje za dvoumnost glede delovnih nalog, za konflikte in stres, novemu sodelavcu pa omogoči, da razvije pripadnost in zavzetost1