Kadrovanje predstavlja velik in pomemben del kadrovske funkcije. Pomanjkanje kadrov in konkurenca dobrih delodajalcev sta samo dva od razlogov, da je kadrovanje postalo še kompleksnejši in dolgotrajnejši proces. Zato smo delodajalci presrečni, ko najdemo ustreznega kandidata in ko ta sprejme ponudbo za zaposlitev pri nas. V tistem trenutku si oddahnemo, češ saj je najtežje delo za nami. Kar je daleč od resnice.

Sprejetje novega člana v podjetje je velik korak, tako za podjetje (še posebej za manjše) kot za kandidata, bodočega zaposlenega. Menjava službe sicer v največji meri pomeni pozitiven dogodek v življenju posameznika, vseeno pa gre največkrat za (popolnoma) novo okolje, nove sodelavce in drugačen način dela. In tako kot pri drugih stvareh, je tudi pri vključevanju novega sodelavca v podjetje ključna priprava.