Oracle rešitve za digitalizacijo procesa upravljanja s človeškimi viri.

OSIR-ERPIS

Facebook
LinkedIn

Tehnološki razvoj in njegova hitra širitev sta drastično vplivala na digitalizacijo družbe, kar sodobne organizacije občutijo na več ravneh.

Vpliv digitalizacije na področju upravljanja s človeškimi viri ni viden samo z zmanjšanjem in avtomatizacijo administrativnih nalog, ampak tudi z razvojem novih kompetenc, novih oblik zaposlovanja in ostalih procesov upravljanja s človeškimi viri. Tehnološki razvoj in njegova hitra širitev sta drastično vplivala na digitalizacijo družbe, kar sodobne organizacije občutijo na več ravneh. Največ pozornosti posvečamo analizi vpliva digitalizacije na želje kupcev, prodajo in trženje, medtem ko je notranji vpliv, ki ga ima ta proces na samo organizacijo in zlasti kadrovske vodje, ostajal ob strani.


Umetna inteligenca (AI), internet stvari (IoT), digitalni asistent in virtualna resničnost (VR) so le nekatere od tehnologij, ki spreminjajo naš način življenja in dela. Nastajajoče tehnologije predstavljajo velike priložnosti - vendar le, če smo odprti za nove načine razmišljanja, za razvijanje novih znanj in izkoriščanje novih poslovnih modelov.

Hitrost teh sprememb se bo sčasoma le še povečevala in priložnosti bodo eksponentno naraščale. Na primer, tehnologija v oblaku (Cloud) je rešitev za organizacije vseh velikosti. Prav tako so nam tehnologije, kot so AI in digitalni asistent, danes dostopnejše kot kdaj koli prej. Današnja mala podjetja bi resnično lahko postala jutrišnje velike organizacije. Glede na to, da nam je ta tehnologija že dostopna, in če smo jo pripravljeni uporabiti ter se soočiti s posledicami sprememb, ki jih prinaša, potem imamo možnost odkriti še neizkoriščene strategije. Le-te bodo ne samo razvile vodje, ampak bodo omogočile tudi večjo konkurenčno razlikovanje in boljše prilagajanje v hitro spreminjajočem se svetu. Ob vsem tem se vse bolj pogosto postavlja vprašanje: "Ali me bodo roboti zamenjali?" Odgovor je: "Morda."

Odvisno je od tega, ali se želimo načrtno upirati spremembam ali si želimo iskati kompetence, ki jih potrebujemo za spodbujanje sprememb. Vsi poznamo naloge, ki jih raje ne bi opravljali. Če bi bile te naloge avtomatizirane, bi bili sami preprosto zaposleni pri dejavnostih, ki zagotavljajo dodano vrednost. Sprememb nas je mnogokrat strah, a vseeno bi nas moralo biti bolj strah, če bi ob tem le mirno stali. Če znova pomislite na vprašanje o robotih, si predstavljajte to kot priložnost, da namenite več časa poslovanju s partnerji in novimi načini za pridobitev tržnega deleža, ter da s tem vodje in odgovorni zares postanejo »pametni« pri učinkovitem opravljanju svojih nalog. Naša opredelitev pojma »pametni« vključuje več kot le znanje; vključuje kritično razmišljanje, upravljanje ljudi, navdih in veščine uspeha. V današnjem okolju z roboti in digitalnimi asistenti postanejo pomembna znanja, kot so vodstvo, mentorstvo in navdih za druge. Ko so zaposleni ali člani skupine motivirani in pooblaščeni, da izstopijo iz svoje cone udobja, takrat tehnologija zares lahko postane pot do zmage tako za posameznike kot tudi za organizacijo, ki jo predstavljajo.


Torej, ljudje ali roboti? DA in DA!


Da bi imeli možnost vpogleda, uporabe in vpeljave omenjene najnovejše tehnologije, postaviti »navidezno« realnost poslovanja v resnični svet vaše organizacije, si poglejte podrobnosti Oracle all-in-one HCM rešitve, ki ponuja poslovne aplikacije in orodja za popolno digitalizacijo in transformacijo vaših procesov:

https://www.oracle.com/applications/human-capital-management/

https://www.oracle.com/applications/ai-apps/hr/