Organizacijska diagnostika ima veliko skupnega z zdravjem ljudi, naših teles in duha, pa tudi z zdravniki in zdravljenjem. Glede na svetovne trende lahko v prihodnjih letih pričakujemo prihod te discipline v ospredje menedžerskih tem. HR lahko kot ključni igralec dobi osrednjo vlogo na odru.   

Svetovni gospodarski forum (World Economic Forum) v Davosu je leto 2023 označil za leto t. i. poli-krize. V njej se prepletajo učinki številnih globalno razsežnih dogodkov, med katere prištevamo podnebne spremembe, covid-19, vojno v Ukrajini in umetno inteligenco. Vsi ti utrjujejo globoke občutke negotovosti glede prihodnosti. Podjetja se morajo hitreje kot kdaj koli prej prilagajati spremembam trga, in čeprav so te obstajale tudi v preteklosti, je njihova globina zdaj bolj tektonska. Potrebi po spreminjanju poslovnih strategij in poslovnih modelov sledi tudi potreba po spreminjanju notranjega ustroja organizacij, in sicer strukture, procesov, vlog in veščin ter koordinacije med posameznimi področji. 

Ne ignoranca, le neoptimalen pristop   

Po podatkih svetovalne družbe Accenture iz leta 2022, kar 94 % vodij meni, da je njihovo poslovanje ogroženo zaradi operativnih modelov, ki ne omogočajo dovolj velike dinamike delovanja, in 75 % jih meni, da bodo morali popolnoma spremeniti svoje procese in delovanje za večjo odpornost v postcovidnem svetu, torej zdaj.  

Hkrati lahko opazujemo trend, da se podjetja reorganizirajo pogosteje kot v preteklosti in da so interne spremembe stalno na meniju, njihov uspeh pa je le redko optimalen. Po podatkih slovenske raziskave, ki sva jo izvedli s Katarino Resnik (Danfoss) v letu 2021, je v celoti uspešna le četrtina sprememb, podoben delež je tudi na globalni ravni. 

Podjetja se torej dobro zavedajo in se aktivno lotevajo prilagajanja svojega delovanja organizacije, na žalost pa se njihovi pristopi in metode le redko izkažejo za uspešne v smislu, da bi prinašali želene učinke. 

Cilj organizacijske diagnostike je, da razpozna ovire in blokade v organizaciji ter akupunkturne točke organizacije.  

Kaj se dogaja?  

Organizacije so kompleksni sistemi, v katerih so vsi deli medsebojno povezani in sovplivajo. Načrtovanje ukrepov pogosto poteka na osnovi linearnega razmišljanja »če naredimo to, se bo zgodilo to«. Kompleksni sistemi žal ne delujejo tako in zavedanje o tem se zadnja leta hitro krepi.