Dober organizacijski design je tesno povezan z uspešnostjo organizacije, uspešnost organizacije pa primarno merimo v ustvarjeni vrednosti za deležnike, pri čemer so eden glavnih deležnikov tudi zaposleni v organizaciji. Le kaj nam pomagajo veliki dobički na trgu ob zmedenih, frustriranih in nezavzetih zaposlenih.