V članku so predstavljene različne nove aplikacije, ki uporabljajo umetno inteligenco (UI) in jih bodo lahko strokovnjaki v kadrovskih službah uporabili pri svojem delu. Njihov namen je pohitriti določene »ponavljajoče postopke« v kadrovski službi. Še vedno pa bodo ljudje - kadrovski strokovnjaki - tisti, ki bodo imeli pri dokončnih odločitvah ter pri interpretaciji podatkov zadnjo besedo.