V članku so predstavljene različne nove aplikacije, ki uporabljajo umetno inteligenco (UI) in jih bodo lahko strokovnjaki v kadrovskih službah uporabili pri svojem delu. Njihov namen je pohitriti določene »ponavljajoče postopke« v kadrovski službi. Še vedno pa bodo ljudje - kadrovski strokovnjaki - tisti, ki bodo imeli pri dokončnih odločitvah ter pri interpretaciji podatkov zadnjo besedo. 

Članek  predstavlja nekaj generatorjev in orodij umetne inteligence, ki lahko pomagajo HR oddelkom pri različnih HR operacijah, kot so zaposlovanje, ocenjevanje, usposabljanje, zadrževanje, komunikacija in podpora zaposlenim. Te aplikacije uporabljajo umetno inteligenco za avtomatizacijo, optimizacijo in poenostavitev HR procesov ter izboljšanje izkušnje kandidatov in zaposlenih.

Kaj je umetna inteligenca?

UI je področje računalniške znanosti, ki se ukvarja s tem, kako računalniki lahko posnemajo človeško inteligenco. Gre za tehnologijo, ki omogoča računalnikom, da se učijo, razmišljajo in sprejemajo odločitve na podoben način kot ljudje.

UI temelji na algoritmih in modelih, ki omogočajo računalnikom, da analizirajo podatke, prepoznajo vzorce, se učijo iz izkušenj ter izvajajo naloge, ki običajno zahtevajo človeško inteligenco. To lahko vključuje prepoznavanje slik, razumevanje naravnega jezika, samodejno prevajanje, napovedovanje rezultatov, optimizacijo procesov in še veliko več.

Pri UI se uporabljajo različne tehnike, kot so strojno učenje, globoko učenje, naravni jezikovni procesiranje in vizualno prepoznavanje. S pomočjo teh tehnik računalniki lahko samodejno pridobivajo znanje iz podatkov in izboljšujejo svoje delovanje s časom.

UI v kontekstu kadrovske dejavnosti

Umetna inteligenca postaja zelo koristno orodje in pripomoček na področju človeških virov. Od zaposlovanja in uvajanja novih sodelavcev do upravljanja zaposlenih in razvoja kariere lahko UI pomaga kadrovskim oddelkom slediti nenehno razvijajočim se potrebam zaposlenih.

Umetna inteligenca se lahko uporablja v kadrovski službi za različne namene, kot so:

Sistemizacija delovnih mest in organizacija: lahko pomaga pri analizi in optimizaciji organizacijske strukture, delovnih mest in nalog.

Privabljanje in pridobivanje novih kadrov: lahko pomaga pri iskanju in privabljanju potencialnih kandidatov za zaposlitev, na primer s pomočjo spletnih platform, družbenih omrežij ali virtualnih asistentov.

Izbor kadrov: lahko pomaga pri ocenjevanju in primerjavi kandidatov za zaposlitev, na primer s pomočjo testov osebnosti, sposobnosti ali znanja, avtomatiziranih intervjujev ali sistemov za prepoznavanje govora in obrazov.