V nepredvidljivosti leta 2020 se trudimo napovedati, katere veščine bodo potrebne za uspeh v prihodnosti organizacij. Kakšne so veščine, ki jih morajo organizacije in zaposleni razvijati v tako imenovani prihodnosti dela z vidika vodenja in razvoja zaposlenih? Lahko smo prepričani, da je agilnost zagotovo ena izmed njih.

Osebna agilnost je postavljena v središče razprave o tem, kako se lahko posamezniki proaktivno pripravijo na agilno delovno okolje.1

Tri stopnje agilnosti v organizaciji

V poslovnem svetu se organizacije v odgovor na hitro se spreminjajoči svet v veliki meri privajajo agilnosti in agilnim načinom dela. Da lahko timi in organizacije postanejo resnično agilni, morajo tudi posamezniki v organizaciji razmišljati in delovati na agilen način. Za doseganje in izvajanje organizacijske agilnosti je poglavitna osebna agilnost, šele nato nastopita timska in organizacijska.2

Poznamo tri stopnje agilnosti v organizacijah:

  1. organizacijsko,
  2. timsko in
  3. osebno agilnost.

Primarni cilj organizacije, ki želi postati agilna, je doseči agilnost organizacije kot celote. Ta se pogosto razvije skozi timsko oziroma ekipno agilnost in se nato razširi na celotno organizacijo.

Organizacije zelo redko prepoznajo in priznajo vpliv razvoja osebne agilnosti, vendar pa velja, da je najprej treba začeti s posameznikom znotraj tima, saj je posameznik jedro organizacije.

Če želimo, da zaposleni delujejo agilno, jim moramo pomagati razmišljati na ta način, saj bodo le z ustreznim načinom mišljenja lahko prilagodili svoj način dela. Uspešna agilna ekipa je tista, v kateri vsak posameznik nenehno in zavestno razvija svojo osebno agilnost.

Šest vprašanj za razvoj osebne agilnosti

Cheryl Tansy2 pravi, da obstaja šest preprostih vprašanj, ki si jih lahko postavite na začetku razvijanja osebne agilnosti in agilnosti svojih zaposlenih.

1. vprašanje: Kaj je osebna agilnost?
Preden začnete razvijati novo veščino, je zelo pomembno razumeti, kaj poskušate obvladati in zakaj je to za vas pomembno.

Obstajajo tri glavne točke razvoja osebne agilnosti:

  1. Usklajenost: Ali smo usklajeni s tem, kar si želimo? (smer naše namere)
  2. Predvidevanje: Ali imamo že ustaljene prakse za napovedovanje sprememb in procesiranje svojih odločitev? (zavestno odzivanje)
  3. Prilagajanje: Ali imamo vpeljane prilagodljive metode delovanja, da se lahko v primeru spremembe zavestno premikamo v smeri namere?