Kako biti bolj učinkovit, kako spremeniti svoje vedenjske vzorce za večjo uspešnost, kako doseči boljšo motiviranost, zavzetost in sodelovanje med različnimi organizacijskimi enotami v podjetju ali s strankami, je le nekaj izmed vprašanj, ki si jih zastavlja vsak dober vodja. Na izzive lahko pogledamo z ravni podjetja, države ali posameznika. Zakaj so ta vprašanja sploh izziv in kako jih prepoznavati in preoblikovati?