Z razvojem tehnologije, ki se eksponentno stopnjuje, lahko pričakujemo še večjo avtomatizirano podporo operativnim funkcijam. Človek bo dejansko potreben za zavesten prevzem odgovornosti in sprejemanje odločitev, kjer bo treba upoštevati tudi dejstva, ki bodo težko oprijemljiva, oziroma odločitvene dejavnike, ki bodo pomembno vplivali na rezultat.