Pa Sinyan je vodja svetovalcev v podjetju Gallup v Evropi s sedežem v Nemčiji. Z uporabo najsodobnejše analitike vodilnim organizacijam pomaga pri razvoju vodij za prihodnost, z vključevanjem zaposlenih, strank in dobaviteljev pa v organizacijah oblikuje spremembe.

Kaj mora vodja danes delati drugače kot na primer pred desetimi ali petnajstimi leti, da mu zaupajo in da je uspešen? Kaj tisti, ki jih vodi, sploh pričakujejo od njega?

Največje spremembe na področju vodenja so povzročili sprememba narave dela, tehnologija in milenijci, do te ugotovitve pa smo prišli prek lastnih obsežnih raziskav in dela z drugimi organizacijami. Na Gallupu temu pravimo »nova volja« organizacijske kulture. Gallup organizacijam svetuje spremembo organizacijske kulture, pa tudi način usposabljanja vodij s pomočjo šestih funkcionalnih sprememb (za lažjo predstavo smo jih uredili tabelarno, op. u.):

So se po vašem mnenju vodje po vsem svetu zares prilagodili zahtevam novega, modernega sveta, digitalizaciji in novim generacijam?
Kot pri vsakem velikem premiku so vodje in organizacije na tej poti na različnih stopnjah. Naše raziskave in delo z organizacijami pa so pokazale, da organizacije prisluhnejo ne zgolj zahtevam spremembe narave dela, temveč tudi novim generacijam, torej milenijskim delavcem.

Kaj tisti vodje, ki poznajo svoje prednosti, delajo drugače od tistih, ki se s tem sploh ne ukvarjajo?

Učinek je dvojen. Prvi je, da razumejo lastne edinstvene prednosti in talente ter kako iz sebe v določeni situaciji potegniti kar največ. Hkrati pa se zavedajo, na katerih področjih morda potrebujejo pomoč oziroma dodatno podporo. Drugi pa je, da poznajo edinstvene prednosti in talente svojih zaposlenih ter način, kako jih spodbuditi, da so kar najbolj učinkoviti.

Če gledamo iz perspektive ekipe, lahko tisti vodje, ki poznajo močne točke svojih zaposlenih, ustvarijo najboljšo mešanico vseh v ekipi (ali pa izberejo zgolj posameznika), s tem pa jim dajo prosto pot, da delajo, kar počnejo najbolje in tako dosežejo najboljše rezultate.

Na primer – tisti, ki so zelo vpeti v tematiko, v kateri osebe rade rešujejo probleme, bi dobili dodatno energijo v projektu s preobratno situacijo kot tisti, ki v takšno tematiko niso zelo vpeti.