Svet dela se spreminja. Pojavljajo se novi trendi, ki vplivajo na delovno okolje v velikih korporacijah in majhnih podjetjih. Koliko bodo nove prakse v prihodnjih letih spremenile način, kako delamo? Želeli smo ugotoviti, kaj iskalci zaposlitve in kadroviki menijo o pametnem delu. Raziskava ponuja zanimive odgovore na ta vprašanja, vendar tudi odpira nova: kako se bo spremenil način dela – tako za majhna podjetja kot velike korporacije?