Članek objavljen v HRM reviji april/maj 2020

Organizacije se v zadnjih nekaj letih konjunkture, ko je težko dobiti in zadržati dobre ljudi, ponovno ogromno ukvarjajo z ljudmi. Veliko se govori o organizacijski kulturi, vodenju, klimi, zavzetosti, vitalnosti, agilnosti, inovativnosti itn.