Paradoksi sedanjosti

Nataša Centa, univ. dipl. pedagoginja in prof. matematike in fizike, strokovnjakinja za digitalizacijo kadrovskih procesov s pomočjo sodobnih IT-rešitev, produktna vodja v podjetju ČETRTA POT, d.o.o., Kranj

Facebook
LinkedIn

Paradoks! Kaj pravzaprav ta beseda pomeni? Etimološko izhaja iz grških besed para (proti) doksa (misel, pričakovanje). Paradoks pomeni nepričakovano, nasprotno situacijo ali misel. SSKJ paradoks opredeljuje kot misel, trditev, ki temelji na neskladju s splošno veljavnim, priznanim.

Po domače je paradoks nekaj, česar si niti v sanjah nismo mislili. Pričakovali smo ravno nasprotno od tega, kot se je zgodilo.

Človeštvo si od vsega začetka prizadeva in upravičeno pričakuje, da se bo kakovost življenja izboljševala, da bo vse lažje in bolj veselo, a je žal napolnjeno z vse preveč žalosti in razočaranj. Kljub neizmernemu napredku znanosti in védenja o svetu, človeku in medsebojnih odnosih vedno znova zahajamo v nepričakovane in prav nasprotne razmere, kot smo jih želeli in pričakovali.

V nadaljevanju se dotikam nekaj področij našega vsakdanjega življenja, kjer najbolj doživljamo paradokse. Bolj ko tečemo k rešitvi, bolj oddaljena se zdi. V resnici je videti, kot da se vse človeštvo in vsak posameznik trudi ravno v obratni smeri.

Paradoks časa.