Z vseh strani smo deležni nasvetov za leto 2020, zastavljamo si cilje za spremembe v organizacijah, beremo o poklicih prihodnosti … Že zdaj se srečujemo s paradoksi, ki predstavljajo dva nasprotujoča si pola, ali pa odlično priložnost za razmišljanje in možnosti različnih pristopov k določenemu paradoksu ali nastalemu položaju.

V številnih razpravah zasledimo, da HR izgublja »človeka«. Na drugi strani pa zasledimo, da je HR preveč »mehak«. Spremembe v poslovanju in paradoksi imajo vpliv na vse nas. Zato je tudi nujen agilen pristop, saj omogoča, da se v organizaciji hitreje odzovemo na zunanje spremembe, hkrati pa spodbuja odzivnost in učenje.

Res je, da tehnologija spreminja človeško vedenje in način komuniciranja. V tem okolju moramo ustvariti nove načine dela, ki nam omogočajo, da se na nepričakovane izzive in priložnosti odzovemo hitro in natančno. Če bomo nastale situacije obravnavali kot težave, ki jih je treba rešiti, bodo te ustvarjale ovire in odpor k spremembam. Zato učinkovito reševanje paradoksalnih izzivov daje vrednost HR oddelkom in celotni organizaciji ter hkrati sposobnost prilagajanja spremembam.

Osebno menim, da je ključ v jasni komunikaciji s svojimi ekipami, glede temeljnih načel in pristopov.

O paradoksih in rešitvah ter predvsem, kako lahko HR pripomore v večji moči in vlogi vodje bomo lahko prisluhnili v živo na letošnjem Slovenskem kadrovskem kongresu, ki nosi naslov »Paradoksi sedanjosti«.

Kot vsako leto bo kongres tudi letos gostil več kot 400 HR direktorjev in strokovnjakov, ki želijo uporabljati sodobne tehnologije in prakse, razvijati kompetence in posledično aktivno razvijati vlogo HR.

Osrednji slogan letošnjega kongresa je paradoksi sedanjosti, s katerimi zajemamo duh časa. Vodilne teme so sožitje štirih generacij na delovnem mestu, spremembe kot priložnost, sobivanje umetne in naravne inteligence ter kompetence. Prepričani smo, da imamo v postindustrijski družbi znanja HR strokovnjaki ključno vlogo za uspeh organizacij, zato smo zavezani gojiti strast in ljubezen do našega poklica. Vabimo vas, da se nam pridružite tudi vi in skupaj z nami ustvarjate zgodbo letošnjega kadrovskega kongresa.

Želim vam prijetno branje člankov in se vidimo v Portorožu.

Jasmina Spahalić

urednica