V sodobnem poslovnem svetu, kjer se organizacije soočajo z izzivom zadržanja talentov, je vse pomembnejše razumevanje in izboljšanje sodelovanja med rekruterji in vodji zaposlovanja. Christine Nichlos, v svojem članku za HR Executive, osvetljuje pomembnost tega partnerstva kot ključnega dejavnika za zmanjševanje prostovoljnega odhoda zaposlenih. 

Povečanje stopnje prostovoljnega odhoda zaposlenih je kompleksen problem, ki ga poganjajo različni dejavniki, vključno z rastjo hibridne delovne sile in spreminjanjem osebnih stališč o vlogi dela. Pandemija in razlike med generacijami so prav tako prispevale k temu trendu. Zato je ključno, da organizacije razvijejo strategije, ki naslavljajo te izzive na holističen način, vključno z izboljšanjem sodelovanja med rekruterji in vodji zaposlovanja.

Partnerstvo med rekruterji in vodji zaposlovanja

Nichlosova izpostavlja, da je kakovost in substancija osebne povezave med vodjo zaposlovanja in rekruterjem pogosto odločilna za uspešno zaposlitev in dolgoročno zadržanje zaposlenih v organizaciji. Kljub temu mnoga podjetja temu partnerstvu ne namenjajo dovolj pozornosti. Razumevanje potreb in izzivov drug drugega je ključno za izgradnjo učinkovitega partnerstva, ki lahko pomaga premostiti vrzeli v komunikaciji in pričakovanjih.

Gradniki uspešnega partnerstva za zadržanje zaposlenih

Učinkovito partnerstvo za zadovoljstvo zaposlenih

Kot poudarja Christine Nichlos, je ključ do uspešnega zadržanja zaposlenih v vzpostavitvi in vzdrževanju učinkovitega partnerstva med rekruterji in vodji zaposlovanja. Ta partnerstva ne le izboljšujejo proces pridobivanja talentov, ampak tudi prispevajo k boljšemu razumevanju in podpori novozaposlenih, kar vodi do daljšega zadržanja zaposlenih. Organizacije, ki se osredotočajo na izboljšanje teh odnosov in procesov, lahko pričakujejo izboljšano zadržanost talentov in splošno zadovoljstvo zaposlenih.

Literatura in viri

Nichlos, C. HE Executive. Dostopno na https://hrexecutive.com/struggling-with-retention-improve-how-recruiters-hiring-managers-work-together/?oly_enc_id=3347D9810512B6W