Danes se bolj kot kadar koli prej posvečamo enakopravnosti med spoloma, vendar pa smo še vedno ujeti v začarani krog pogovorov, zakaj kljub temu na vodstvenih položajih nimamo enakovredno zastopanih žensk. Ali ženske izvzame korporativna kultura, ki je osredotočena na moške voditelje, ali je to posledica usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter konkurenčnega pritiska z vrha? V raziskavi ManpowerGroup JV Evropa in Assert International smo preverili zadovoljstvo zaposlenih s pogoji dela, pri čemer smo vključili tudi vpliv dveh, trenutno zelo aktualnih dejavnikov – pandemije covid-19 in pomanjkanje talentov ter veščin na trgu dela.

Mnogi menijo, da je bilo vprašanje neenakopravnosti med spoloma v korporativnem okolju že rešeno, vendar številne raziskave še vedno kažejo drugačno plat zgodbe. Podatki raziskave Women in Business 2020 kažejo, se je v zadnjih 15. letih delež žensk na vodilnih položajih povečal za deset odstotnih točk. Kljub temu pa je za vsakih 100 moških, ki so napredovali na položaj vodje, napredovalo le 72 žensk. Zato podatek, da moški na svetovni ravni zasedajo 62 % vodstvenih položajev, medtem ko ženske le 38 %, ni presenetljiv.1