Planiranje urnikov in odsotnosti zaposlenih na dnevni, tedenski in mesečni osnovi je v preteklosti zahtevalo veliko časa. Po zaslugi rešitve planiranje dela Dynamic Scheduling so v Big Bangu to ozko grlo spremenili v eno izmed konkurenčnih prednosti. Z novo rešitvijo so zadovoljni vsi – tako zaposleni kot vodstvo.