Inšpektorat Republike Slovenije za delo skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 15. februarja 2024 predstavil novost, ki bo olajšala uporabo Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Z razvojem elektronskih obrazcev je cilj ministrstva olajšati delodajalcem in delavcem uporabo pravilnika, s čimer se želi povečati varnost na delovnem mestu.

Pomen novih e-obrazcev

Elektronski obrazci so zasnovani kot orodje, ki pomaga pri vnašanju podatkov in izračunih, povezanih s presejalnim testom in metodami ključnih kazalnikov za ocenjevanje in načrtovanje telesnih delovnih obremenitev. S tem so delodajalci opremljeni z natančnimi in enostavnimi sredstvi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih določa pravilnik, ter za zagotavljanje varnosti in zdravja svojih delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

Razvoj in uporaba pravilnika

Avgusta preteklega leta je bil po dogovoru s socialnimi partnerji sprejet nov pravilnik, ki po skoraj dvajsetih letih določa omejitve pri ročnem premeščanju bremen. Te omejitve so zdaj obvezne za vse delodajalce v vseh panogah, kar predstavlja pomemben korak naprej v zagotavljanju boljših delovnih pogojev in preprečevanju poklicnih obolenj.

Problem telesnih obremenitev na delovnem mestu

Delavci se pogosto soočajo z izredno težkimi fizičnimi obremenitvami, ki lahko imajo uničujoče posledice za njihovo zdravje. Kostno-mišična obolenja, ki so najpogostejša bolezen v EU izhajajoča iz delovnega procesa, v Sloveniji predstavljajo vzrok za četrtino vseh bolniških odsotnosti in lahko vodijo celo v invalidnost. Zato je bilo nujno potrebno vzpostaviti omejitve, ki bodo zaščitile delavce pred prekomernimi telesnimi obremenitvami, so poudarili na ministrstvu za delo.

Uvedba elektronskih obrazcev predstavlja pomemben korak k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu, zlasti pri ročnem premeščanju bremen. Ta orodja omogočajo lažje in natančnejše upoštevanje določil pravilnika, kar bo prispevalo k zmanjšanju števila poklicnih obolenj in izboljšanju delovnih pogojev v Sloveniji. Inšpektorat Republike Slovenije za delo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti si s to iniciativo prizadevata za varnejše in zdravju prijaznejše delovno okolje za vse delavce.