POMAGAJTE SVOJIM ZAPOSLENIM DO ZDRAVJA IN ZMANJŠAJTE ABSENTIZEM V VAŠEM PODJETJU 

Novi koronavirus je posegel v vse družbene pore in spreminja naš življenjski slog. Medtem ko zdravje postavljamo na prvo mesto pomembnih vrednot, se je dostop do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvu še poslabšal. Zdaj niso več težava dolge čakalne vrste, temveč so z »Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti, zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov«, izvajalci zdravstvene dejavnosti morali prekiniti izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev. S poslabšanjem dostopa do specialističnih storitev, je potrebno biti pozoren na vse alternativne poti, ki pa k sreči še vedno obstajajo.

Kot utež nedostopnosti storitev v javnem zdravstvu danes hitro raste, ne le individualno, pač pa tudi kolektivno vključevanje v nove oblike zdravstvenega zavarovanja, ob čemer se je najprej smiselno vprašati o razliki med poimenovanji in zavarovalnih kritij, ki jih ta ponujajo. Poleg obveznega zavarovanja, so na voljo še dopolnilno in različna prostovoljna oziroma dodatna zavarovanja.

Slednje se kaže za najbolj ugodno in hitro pot do kakovostne zdravstvene obravnave. Že marsikatero podjetje tako danes svojim zaposlenim varnost na področju zdravja zagotavlja kot del zaposlitvenega paketa, istočasno pa s tem uspešno skrajšuje čas bolniških odsotnosti in zmanjšuje stroške bolniških nadomestil. V primeru novonastale bolezni ali poškodbe posameznika torej obstaja učinkovit pristop do reševanja absentizma, katerega negativne posledice nosita tako zaposlen kot njegov delodajalec.

RAZLIKE MED OSNOVNIM, DOPOLNILNIM IN DODATNIM ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in omogoča uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in denarnih nadomestil, kot so nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev. Nekatere storitve plača ZZZS v celoti, za druge pa mora zavarovana oseba doplačati razliko do polne vrednosti storitev, in sicer iz lastnih sredstev, če nima urejenega prostovoljnega (dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja.

Med prostovoljna zdravstvena zavarovanja se štejejo dopolnilno in dodatna zdravstvena zavarovanja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške doplačil za zdravstvene storitve, ki jih obvezno ne krije v celoti. Dodatno zdravstveno zavarovanje krije stroške nadstandardnih zdravstvenih storitev oziroma storitev v zasebnem sektorju, ki jih bolnik sicer plača samoplačniško.

KAKŠNA JE CENA BLIŽNJICE DO ZDRAVNIKA?

Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, ki krije stroške doplačil za zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, je pot do zdravstvenih pregledov in preiskav praviloma precej dolga. Stroški pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev pa so praviloma tako visoki, da cena vsakogar odvrne od obiska, čeprav bi bil takoj na vrsti. Posledica čakanja za posameznika so lahko zdravstveni zapleti ali poslabšanje zdravstvenega stanja, za delodajalca pa se to odrazi v daljši bolniški odsotnosti zaposlenega.

Za osebe, ki imajo urejeno nadstandardno oziroma dodatno zdravstveno zavarovanje, se pot (do) zdravljenja občutno skrajša, saj ima ključno prednost pred drugimi; zagotavlja kakovostne storitve v zasebnem sektorju. V Prvi osebni zavarovalnici, ki je na slovenskem trgu že 20 let in velja za enega izmed vodilnih ponudnikov dodatnega pokojninskega zavarovanja, na tem področju ponujajo individualno in kolektivno zavarovanje PRVA Zdravje.

V vašem primeru tako zaposlenim vse dni v tednu to omogoča 24-urno naročanje na specialistične ambulantne preglede, življenjsko nenujne operativne posege v enodnevni obravnavi in rehabilitacije. Med epidemijo zavarovalnica zagotavlja hiter dostop do storitev znotraj mreže, ki združuje 80 zasebnih zdravstvenih ustanov in več kot 310 zdravnikov po celi Sloveniji, istočasno pa je vsem zavarovancem 24 ur dnevno na voljo tudi brezplačen telefonski nasvet zdravnikov družinske medicine.

Več informacij za podjetja: Prva osebna zavarovalnica, d.d.

W: www.prva.si  I   E: info@prva.si  I  T: 080 88 08