Novi koronavirus je posegel v vse družbene pore in spreminja naš življenjski slog. Medtem ko zdravje postavljamo na prvo mesto pomembnih vrednot, se je dostop do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvu še poslabšal. Zdaj niso več težava dolge čakalne vrste, temveč so z »Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti, zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov«, izvajalci zdravstvene dejavnosti morali prekiniti izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev. S poslabšanjem dostopa do specialističnih storitev, je potrebno biti pozoren na vse alternativne poti, ki pa k sreči še vedno obstajajo.