Digitalizacija in industrija 4.0 predstavljata spremembo procesov, ki jih omogoča sodobna tehnologija. Povezane naprave, ki so preko interneta sposobne izmenjevati informacije in na podlagi tega samostojno sprejemati odločitve o tem, kako bo proces potekal, postavljajo strokovnjake v drugačno vlogo in od njih zahtevajo druge – nove kompetence.

Za dobro izvedbo projektov digitalizacije so potrebne številne kompetence. Pri projektih digitalizacije se večinoma poudarjajo digitalne kompetence, ki jih Europas deli na: obdelavo informacij, ustvarjanje vsebin, reševanje problemov, komunikacijo in varnost ter predstavljajo pomemben del pogojev za uspešno izvedbo projektov. Drugi del pa predstavljajo ostale kompetence in vloge, ki so pogosto spregledane, ravno zaradi njih pa pri projektih nastajajo številne težave. S transparentnim in večplastnim pogledom na kompetence, vloge in pogoje pri projektih digitalizacije poslovanja ter razumljivo komunikacijo, je možno dvigniti uspešnost.

Poudarek je na organizacijskih kompetencah

Projekti ne padajo zaradi tehničnih kompetenc, temveč predvsem zaradi organizacijskih. To takoj sproži vprašanje, katere pa so tiste kompetence, ki zagotavljalo uspešno in dovolj hitro izvedbo projektov digitalizacije. Ker je sestava tima dinamičen proces, se morajo člani projektov in timov v tem procesu ustrezno prilagajati. Proces, skozi katerega gre tim, je dinamičen. Učinkovitost tima je dosežena šele takrat, ko so njegova sestava, povezanost in razumevanje na dovolj visoki stopnji. To vse skupaj vodi do uspešnega delovanja posameznika, tima in celotnega projekta

Timsko reševanje problemov in drevo kompetenc

Kompleksnost projektov zahteva timsko reševanje problemov. S timskim reševanjem problemov lahko izkoristimo sinergijo kompetenc tima. Timi, ki imajo zastopane vse potrebne kompetence in vloge, pa morajo pri izvajanju projektov zagotavljati še ustrezno komunikacijo.

Posameznik s svojimi kompetencami nastopa v različnih vlogah, ki jih lahko prikažemo na drevesu kompetenc. Ocena veje drevesa s ključnimi kompetencami v timu predstavlja prvo plast v večplastnem pogledu na projektni tim.