Digitalizacija in industrija 4.0 predstavljata spremembo procesov, ki jih omogoča sodobna tehnologija. Povezane naprave, ki so preko interneta sposobne izmenjevati informacije in na podlagi tega samostojno sprejemati odločitve o tem, kako bo proces potekal, postavljajo strokovnjake v drugačno vlogo in od njih zahtevajo druge – nove kompetence.

Za dobro izvedbo projektov digitalizacije so potrebne številne kompetence. Pri projektih digitalizacije se večinoma poudarjajo digitalne kompetence, ki jih Europas deli na: obdelavo informacij, ustvarjanje vsebin, reševanje problemov, komunikacijo in varnost ter predstavljajo pomemben del pogojev za uspešno izvedbo projektov. Drugi del pa predstavljajo ostale kompetence in vloge, ki so pogosto spregledane, ravno zaradi njih pa pri projektih nastajajo številne težave. S transparentnim in večplastnim pogledom na kompetence, vloge in pogoje pri projektih digitalizacije poslovanja ter razumljivo komunikacijo, je možno dvigniti uspešnost.