Čeprav je menedžment človeških virov že nekaj časa v vsakem podjetju in organizaciji področje, brez katerega si dobri menedžerji ne bi znali predstavljati delovanja, pa Noe, Hollenbeck, Gerhart in Wright9 v svojem delu predstavijo mnenje, da obstajajo menedžerji in ekonomisti, ki imajo še vedno tradicionalno predstavo o menedžmentu človeških virov in ga vidijo kot nujni strošek v podjetju, namesto da bi nanj gledali kot na vir dodane vrednosti v organizaciji.

Hkrati je opaziti, da so ti pogledi v manjšini, saj so se vloge menedžmenta človeških virov v podjetju pomembneje začeli zavedati tudi menedžerji in vodilni, kar v svojem delu predstavi Esmaeili6 in navaja, da se svet spreminja zelo hitro, menedžment človeških virov pa je del teh sprememb, ki močno vplivajo na življenja in aktivnosti človeških virov v podjetju, hkrati pa dodaja, da se dandanes vsi zavedajo pomembnosti, ki jo ima menedžment človeških virov v organizacijah, ekonomskih institucijah in podjetjih.