POMEN POZNAVANJA SMISLA PREOBRAZBE – SKUPINE ZA SPREMEMBE

Robert Golob, predsednik uprave gen-i

Facebook
Twitter
LinkedIn

V skupini GEN-I smo si zadali dolgoročen cilj trajnostnega razvoja, ki ustreza potrebam sedanjosti in hkrati ohranja kakovost življenja prihodnjih generacij. Trajnost zahteva tako nov način razmišljanja kot delovanja. Gre za izzivanje ustaljenih praks, zavračanje starega mišljenja ter iskanje alternativnih načinov ravnanja. Trajnostno usmeritev poslovnega okolja smo pospremili tudi s spremembami na področju upravljanja človeških virov.

Ena od tovrstnih praks je vzpostavitev t. i. »skupin za spremembe«. Gre za svojevrstno mini gibanje, katerega poslanstvo je trajnostno osvestiti vse naše ljudi, in naposled preplavit celotno organizacijo z »zeleno« miselnostjo. Verjamemo, da lahko zavezanost k pozitivnim ukrepom, četudi izvirajoč iz tako majhne skupine, sčasoma preoblikuje kulturo celotnega podjetja.

Zakaj trajnostni razvoj in v čem je smisel preobrazbe

Podnebne spremembe so eden najbolj perečih izzivov našega časa. Kot eden vodilnih akterjev na področju energetike čutimo veliko družbeno odgovornost, zato aktivno spodbujamo ukrepe na področju trajnosti. Podali smo se na pot trajnostnega razvoja, kar pomeni, da svojih dejanj ne vrednotimo le skozi gospodarsko, temveč tudi ekološko in socialno prizmo. Možnosti prehoda v nizkoogljično družbo predstavljamo v okviru številnih naših storitev (E-mobilnost, GEN-I Sonce), hkrati pa se zavedamo, da je za uresničevanje zelene preobrazbe potrebna korenita sprememba miselnosti in navad ljudi. Vzpostavitev Skupin za spremembe je namenjena širjenju trajnostne miselnosti in preoblikovanju naše organizacijske kulture v trajnostno, »zeleno« kulturo. Ker radi vodimo z zgledom, preobrazbo začenjamo pri sebi.

Sveži obrazi in humanistična nota v tradicionalni dejavnosti energetike

Obstoječa kultura težko spreminja samo sebe, podobno kot človek težko prepozna lastne napake. Prav s tega vidika smo nove sodelavce za trajnostni razvoj iskali na trgu dela. Verjeli smo, da za pravo preobrazbo potrebujemo ljudi s svežimi idejami, perspektivami in talenti. Iskali smo nove potenciale za generacijo trajnostnih poslovnih strokovnjakov in voditeljev industrije, ki bi ponotranjili misijo našega podjetja. Našli smo jih.

Maja 2019 smo Sloveniji sporočili, da bomo do konca leta 2019 zaposlili sto novih sodelavcev, kar smo novembra letos dosegli in celo presegli. Pri zaposlovanju smo se osredotočili na pretežno družboslovne profile, z naslova razpisa za delovno mesto sodelavca za trajnostni razvoj pa smo prejeli več kot tisoč prijav. Upoštevajoč, da si iskalci zaposlitve želijo delodajalca, katerega vrednote so poravnane z njihovimi osebnimi, na to številko gledamo s častjo in ponosom. Danes vemo, da biti boljši v odnosu do planeta pomaga pritegniti, zaposliti in obdržati kakovostne kadre. Izmed prijavljenih kandidatov smo med svoje vrste naposled sprejeli oseminštirideset svežih obrazov, predstavnikov multidisciplinarnih strok. Čeprav smo v preteklosti že zaposlovali družboslovne profile, je letošnji družboslovni priliv naš najštevilčnejši.

Multidisciplinarne ekipe, fleksibilne kompetence in povezovanje

V skupine za spremembe (skupino za zgodbe, skupino za kadre in skupino za procese) smo izvorno vključili ducat novo-zaposlenih sodelavcev različnih izobrazbenih profilov. Vsaka od multidisciplinarnih ekip je v okviru projektnega dela, svoje odločitve in akcije izvedla in osmislila s trajnostno noto. Praksa tovrstnih skupin kaže, da če negujemo trajnostno delovno kulturo, zaposleni z zanosom in inovativnostjo aktivno usmerjajo podjetje k skupnemu cilju.

Prepričani smo, da so talenti prihodnosti izrazito značajsko in osebnostno odprti, željni medsebojnega sodelovanja in povezovanja znotraj številnih projektov ter področji, ter sposobni hitrega prilagajanja dinamičnim razmeram organizacijskih struktur. Čeprav smo za izbrane posameznike želeli, da ostanejo neobremenjeni in »neokuženi« z obstoječo kulturo podjetja, smo jih v uvodu podvrgli skupinskemu in celovitemu procesu uvajanja novega sodelavca, s pomočjo katerega smo dosegli primarno organizacijsko socializacijo.

Zavezanost vodstva k trajnosti

Pridobivanje podpore za delo na trajnostnih projektih je pogosto težko, če tovrstne skupine ne uživajo zadostne podpore vodstva. Skupine za spremembe so izšle s popolnoma drugačno popotnico, saj je pobuda za njihovo ustanovitev prišla s strani samega predsednika uprave, dr. Roberta Goloba. Poslanstvo skupin se tudi sicer v celoti poravnava s poslanstvom in vrednotami podjetja, g. Golob pa je bil močno vpet v celoten proces »rojstva skupin«, od izbora posameznikov, do končnega oblikovanja ekip. Čeprav je napredek skupin spremljal z budnim očesom, jim je pri sami organizaciji dela puščal proste roke. Njegova primarna vloga je bila vzpostavljanje pozitivnega delovnega okolja, odpiranje in ustvarjanje priložnosti za trajnostni dialog, negovanje osebnostne rasti in razvoja posameznikov ter ne nazadnje, podajanje konstruktivnih povratnih informacij.

Vsem članom skupin je bilo v okviru tedenskih poročil o delu omogočeno tudi individualno opredeljevanje do delovnih zadolžitev, na podlagi katerega je posameznik lahko podrobneje izrazil svoje naklonjenosti. Skozi tovrstna poročanja smo pri članih skupin lahko podrobneje prepoznali osrednja področja zanimanja, to pa je vodstvu omogočilo podajanje vsebinsko bolj usmerjenih zadolžitev. Tovrstno prilagajanje delovnih nalog je posameznike še dodatno motiviralo, hkrati pa jih razvijalo v smeri, da si v podjetju najdejo mesto, kjer je njihova dodana vrednost največja.

Nadgrajevanje dobre kadrovske prakse

Če je človeški element osnova zelene preobrazbe, so njegovi nesporni temelji nenehne izboljšave, strast in učenje. Danes je vseh dvanajst sodelavcev, predstavnikov izvornih skupin za spremembe, že umeščenih v različne oddelke, pri čemer ostajajo vpeti v projektno sodelovanje skupin ter uspešno nadaljujejo misijo zelene preobrazbe podjetja. Naši »zelenci« so v le nekaj mesecih dela znotraj organizacije že povzročili vidne kulturne premike. Izkazalo se je, da so bile skupine, navkljub drugačnosti in malo številčnosti, dobro sprejete s strani obstoječe kulture, njihov vpliv pa dobrodošel in nalezljiv. V skladu s pozitivnimi izkušnjami, v prihodnosti načrtujemo nadaljevanje projekta z vključevanjem mešanih multidisciplinarnih ekip v vsa funkcijska področja svojega delovanja. Nedavno smo ustanovili že četrto skupno za spremembe – Skupino za zemljo – ki je kot prva sestavljena iz kombinacije novih in starih obrazov.

Zelena vizija prihodnosti

Pilotni projekt skupin za spremembe je le en od načinov pretakanja našega poslanstva iz teorije v prakso. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za vzpostavitev trajnostnih praks, ki presegajo panožne norme in razlikujejo našo organizacijo od drugih delodajalcev. S projektom pa smo dosegli še en širši učinek – slovenskemu trgu dela smo dokazali, da tradicionalno zaposlovanje ni nujno najbolj učinkovita metoda uvajanja sprememb. Verjamemo, da izobrazba in predhodne izkušnje niso nujno ključni dejavnik človekovega inovacijskega potenciala.

Dejstvo, da so naša prizadevanja tudi na področju upravljanja s človeškimi viri prepoznana in nagrajena, je hkrati dobrodošlo priznanje in potrditev, da smo na pravi poti. Verjamemo, da s svojimi pristopi pozitivno izstopamo iz množice in, upamo, smo tudi zaradi tega opaženi in privlačni ambicioznim posameznikom, ki si želijo več kot le zaposlitve. Še naprej bomo negovali gibanja, zavezana k pozitivnim ukrepom, za katere verjamemo, da oživljajo našo vizijo zelene prihodnosti.