V skupini GEN-I smo si zadali dolgoročen cilj trajnostnega razvoja, ki ustreza potrebam sedanjosti in hkrati ohranja kakovost življenja prihodnjih generacij. Trajnost zahteva tako nov način razmišljanja kot delovanja. Gre za izzivanje ustaljenih praks, zavračanje starega mišljenja ter iskanje alternativnih načinov ravnanja. Trajnostno usmeritev poslovnega okolja smo pospremili tudi s spremembami na področju upravljanja človeških virov.

Ena od tovrstnih praks je vzpostavitev t. i. »skupin za spremembe«. Gre za svojevrstno mini gibanje, katerega poslanstvo je trajnostno osvestiti vse naše ljudi, in naposled preplavit celotno organizacijo z »zeleno« miselnostjo. Verjamemo, da lahko zavezanost k pozitivnim ukrepom, četudi izvirajoč iz tako majhne skupine, sčasoma preoblikuje kulturo celotnega podjetja.

Zakaj trajnostni razvoj in v čem je smisel preobrazbe