POMEN VLAGANJA V ZAPOSLENE ZA PRIHODNOST DELA

JAKOB POČIVAVŠEK, UNIV. DIPL. PRAVNIK, PREDSEDNIK KSS PERGAM, ČLAN EVROPSKEGA EKONOMSKO SOCIALNEGA ODBORA, UKVARJA SE Z DELOVNIM IN SOCIALNIM PRAVOM

Facebook
LinkedIn

Kontinuirano vseživljenjsko izobraževanje zaradi sprememb in razvoja v našem okolju postaja nuja, zato je potrebno odpraviti ovire in zagotoviti, da se bo vključenost v izobraževanje povečala.

Vir: Unsplash

Hiter tehnološki razvoj, napredek in globalizacija prinašajo s seboj spremembe, ki močno vplivajo tudi na trg dela in njegovo prihodnost ter na položaj zaposlenih v tem spremenjenem okolju. Nove tehnologije, novi poslovni modeli, nove storitve in produkti ter novi načini organiziranja dela za njihov razvoj ali kasneje za njihovo obvladovanje in nadaljnje delo zahtevajo tudi nova znanja in veščine zaposlenih. Izobraževanju in usposabljanju daje poseben pomen tudi nedavno razglašen Evropski steber socialnih pravic1, ki na prvo mesto daje pravico vsakogar do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela.

Pričujoči prispevek se osredotoča na pomen vlaganja v znanje in spretnosti zaposlenih, izzive, ki se v zvezi s tem pojavljajo ter dobre prakse in pobude na mednarodni ravni na tem področju.