Kot posledica številnih globalnih pretresov so se razlike med zaposlenimi poglobile, njihovo duševno ravnovesje pa zamajalo. Trajna skrb za duševno zdravje in dobro počutje zaposlenih predstavlja priložnost za podjetja, vodje in HR strokovnjake, da krepijo zavzetost in spodbujajo vključenost zaposlenih.

Duševno zdravje predstavlja stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost.1 Duševno zdravje torej pomembno vpliva na to, kako razmišljamo, komuniciramo, se učimo in osebnostno rastemo, zato je dobro duševno zdravje eden izmed pogojev za dobre medosebne odnose in uspešnost pri delu.