POSEBNO SKRB DAJEM ODNOSOM MED SODELAVCI IN KOMUNIKACIJI

Pogovarjali smo se z Anko Brus, direktorico družinskega podjetja Agitavit Solutions, ki je specializirano za razvoj in uvedbo informacijskih rešitev. Anka Brus je že vso kariero neločljivo povezana s tehnologijo in je tako zgled drugim ženskam v panogi informacijske tehnologije.

Na začetku leta je Anka Brus prejela priznanje Artemida, ki ga podeljuje Združenje Manager posameznicam, ki so prebile stekleni strop in prevzele najvišjo vodstveno funkcijo (mesto direktorice, generalne direktorice ali predsednice uprave) v gospodarski ali v pomembni negospodarski družbi, ki ima več kot 50 zaposlenih. In pogovarjali smo se, kaj oblikuje uspešno vodjo. 

Kaj je po vašem mnenju pomembno, da postaneš uspešen vodja?

Menim, da moraš za uspeh kup stvari delati prav, po vrhu pa potrebuješ še malo sreče, da si v pravem trenutku na pravem mestu. Predvsem ti ne sme zmanjkati vztrajnosti in poguma, da rineš naprej, tudi če vmes naletiš na ovire. Da, predanost nekemu cilju je ključna.

Menite, da se po uspešnosti vodenja razlikujeta moški in ženska vodja?

Ne. 

Razlika med spoloma vpliva na vodenje? Ste morda, kdaj opazili, da vas poslovni parterji dojemajo drugače, ker ste ženska vodja?

Na vodenje vpliva toliko dejavnikov – osebne lastnosti vodje, izobrazba, okolje, stranke in partnerji, panoga, sodelavci … Spol je samo en od njih in menim, da ni ključen. Mogoče se statistično lahko določene lastnosti bolj pripišejo enemu spolu, dejansko pa je vsak od nas unikaten in tak tudi kot vodja.

Ali me partnerji sprejemajo drugače, ker sem ženska? To bi morali vprašati njih. Lahko pa rečem, da nikoli nisem imela slabih izkušenj.

Kako svoje zaposlene spodbujate k rasti in prevzemanju odgovornosti?

Sodelavcem zaupam ter jim prepuščam vedno bolj zahtevne in odgovorne naloge, ko zaznam, da so za to zreli in spodobni. Pri tem nočem preveč nadzirati, da se ne počutijo upravljani, po drugi strani pa vseeno želim spremljati, da se ne počutijo prepuščeni samim sebi. Spodbujam jih, da vedno lahko pridejo po nasvet in pomoč. Vse bolj se zavedam pomena povratne informacije, tako pohvale kot tudi kritike. Razumem, da so napake del našega učenja in brez njih ne moremo rasti.

Na zavzetost sodelavcev vpliva tudi, da jim predstavim širšo sliko, kako nekaj, kar naredijo ali ne naredijo, vpliva na rezultat, stranko, sodelavce, ter da so vključeni v oblikovanje in načrtovanje rešitev od samega začetka.

Za vodenje it-podjetja je pomembno razumeti in uporabljati tehnologijo. Včasih bi rekli, da je tehnologija predvsem v moški domeni. Kako je voditi takšno podjetje?

Po izobrazbi sem matematičarka in s tehnologijo sem povezana od začetka kariere, saj sem začela kot programerka. Da, številčno so moški res močnejši v IT panogi in mi je žal, da se več žensk ne odloča za ta poklic. Najbrž bi morali nehati govoriti o tem, kaj je moška in kaj je ženska domena, ter predvsem osveščati mlade, kaj vse lahko počnejo tudi s tehnologijo. Kako je voditi podjetje, v katerem je približno četrtina žensk in večina sodelavcev tehnološko naprednih? Nikoli ni dolgčas.

Odnos med zaposlenimi je ključnega pomena in zagotovo ste zgled drugim v panogi. Izvajate tudi mentorstva?

Kot vodja izvajam mentorstvo spotoma vsak dan. V preteklem letu sem zaključila izobraževanje za coacha, ki mi pomaga, da lahko sodelavce podprem še na način, da sami pridejo do zanje najboljših rešitev. Zunaj podjetja formalno ne izvajam mentorstva, z veseljem pa ob vsaki priložnosti delim in izmenjujem izkušnje z drugimi.

V podjetju imate poseben sistem ciljnega vodenja. Kakšen sistem je to?
V vsako leto določimo cilje posameznih vsebinskih programov svojega portfelja, s katerimi podpiramo skupne strateške usmeritve. V okviru posameznih programov potem določimo kvartalne aktivnosti in cilje ter sodelavce, ki so odgovorni za njihovo izvedbo. Vodje izvajanje zadanih ciljev preverjajo sproti, ob koncu kvartala pa ocenijo njihovo uspešnost, kar je tudi ena od podlag za variabilni del plače. Poleg tega vodje spremljajo uspešnost sodelavcev pri rednih delovnih obveznostih, jim dajejo povrtano informacijo in skupaj s sodelavcem določajo usmeritve za nadalje izboljšave in razvoj. Enkrat letno imamo s sodelavci tudi pogovor o karierni poti, kjer preverjamo njihov napredek. Prav tako se pogovorimo o željah in možnostih za nadaljnjo karierno pot v okviru obstoječe ali nove vloge ter določimo razvojne aktivnosti. Vse to imamo seveda tudi informacijsko podprto z lastno rešitvijo eHRM, s katero imamo vodje in sodelavci vsak trenutek na voljo vse pomembne podatke, smo vodeni skozi proces ciljnega vodenja, hkrati pa nam omogoča tudi vnašanje sprememb in prilagoditev, ko se pojavi potreba.

Menite, da HR funkcije prevzemajo predvsem ženske?

Če pogledam kadrovske oddelke v podjetjih, s katerimi sodelujemo, so tam res v večini zastopane ženske. Zakaj je tako? Najbrž izhaja iz stereotipnih prepričanj, da je skrb za druge – v tem primeru zaposlene – bolj domena žensk kot moških. Ne vidim pa razloga, da bi bilo tako. Pred kratkim sem brala raziskavo, da ženske od štirih vidikov čustvene inteligence moške prekašamo prav po socialnem zavedanju in posledično upravljanju odnosov z drugimi. Po drugi strani pa vemo, da se da čustveno inteligenco razvijati. Sprašujem se, ali torej v HR potrebujemo samo moške, ki si to želijo početi.

Kakšen je vaš slog vodenja?

Sodelovalen. Želim biti nekdo, ki pomaga, podpira in usmerja, ki uči in spodbuja druge k rasti in napredku. Verjamem v moč ekipnega dela, v katerem vsak uživa polno zaupanje in k doseganju cilja lahko prispeva s svojimi predlogi in rešitvami. Posebno skrb dajem odnosom med sodelavci in komunikaciji; želim, da sodelavci odkrito povedo svoje mnenje, da pa znajo tudi prisluhniti drugim.

Kakšen bi bil vaš nasvet za vodje?

Ne mislite, da morate kot vodja imeti odgovore na vsa vprašanja. Sprašujte in poslušajte – v vaših sodelavcih se skriva zakladnica odgovorov in znanja. Delegirajte in spodbujajte druge, da prevzemajo odgovornost.

Katere so vaše temeljne vrednote, brez katerih svojega dela ne bi mogli opravljati?

Zame so zaupanje, odgovornost in odkritost ključni. Na tem lahko gradim zdrave odnose in sodelovanje, ki so mi pomembni za uspešno delo. Od sebe in sodelavcev si želim nenehnega napredka in razvoja, želje po biti boljši, znati in vedeti več. Samo tako lahko rastemo – kot osebe in kot podjetje.