Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je delodajalcem razposlal usmeritve glede postopkov v primeru poškodbe pri delu ter izdaje elektronskega bolniškega lista (eBOL). Namen teh usmeritev je zagotoviti pravočasno in pravilno izpolnjevanje obrazcev ter olajšati postopek podaljšanja začasne zadržanosti od dela. 

Slika je simbolična. Foto: Freepik

Namreč, kot ugotavljajo na ZZZS, delodajalci velikokrat ne obvestijo svojih delavcev, da so in kdaj so na portalu SPOT izpolnili splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu, posledično pa zavarovanci ne obvestijo svojih izbranih osebnih zdravnikov, da je ta zdravniku že na voljo v sistemu in da lahko izpolnijo zdravstveni del obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu. 

Pogosto pa se tudi zgodi, da delavec, ki se je poškodoval, kljub dejstvu, da je seznanjen z izpolnjeno prijavo s strani delodajalca, ne obvesti svojega izbranega osebnega zdravnika, da je splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu že na voljo in ga ne zaprosi za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca. Tako zdravstveni deli Prijav nezgode in poškodbe pri delu s strani izbranih osebnih zdravnikov velikokrat ostanejo neizpolnjeni in posledično prijava ni popolna, še navajajo v ZSSS.

Zato so delodajalcem razposlali nekaj ključnih usmeritev:

1. Poškodba pri delu