V letu 2016 smo v Sloveniji utemeljeno intenzivirali aktivnosti, ki naj bi pozitivno vplivale na hitrejšo digitalizacijo našega gospodarstva in celotne družbe, saj Slovenija po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe DESI 2016 (The Digital Economy and Society Index – DESI) zaseda 18. mesto v EU. Indeks DESI združuje niz kazalnikov, ki temeljijo na petih razsežnostih: povezljivost, človeški kapital, uporaba interneta, integracija digitalne tehnologije in digitalne javne storitve1.