POSLOVNA AGILNOST IN CILJNO ORIENTIRANE METRIKE

BORUT BOLČINA, CEO, PODJETNIK , strokovnjak na področju agilnega razvoja digitalnih STORITEV , TeamPolz, d. o. o.

Facebook
LinkedIn

Organizacije imajo težavo z razumevanjem, kje se lahko izboljšajo. Izgubljajo konkurenčno prednost, ker ne uporabljajo dobrih, ciljno orientiranih metrik (kazalnikov uspešnosti). Organizacije, ki se podajajo na pot agilne transformacije in nimajo načrta, kako meriti uspešnost prehajanja, imajo manjšo možnost za uspeh.

»Business as usual« je fraza, ki že dolgo ne velja več za podjetja, ki želijo ostati konkurenčna. Organizacije iz vseh branž prepoznavajo potrebo po spremembi načina izdelave novih in izboljševanju obstoječih (digitalnih) produktov in storitev. Vse bolj je razvidno, da postopki načrtovanja in izvedbe projektov z dolgimi večletnimi cikli ne prinašajo optimalnih rezultatov. Vedno več organizacij tako začenja uporabljati več manjših ekip, ki s krajšimi nekajtedenskimi cikli v sodelovanju s končnimi uporabniki odkrivajo in izdelujejo najprej prototipe, nato produkte. Ti pa jih radi uporabljajo in tako prinašajo večjo dodano vrednost za podjetje.

Pogosteje, v razmerju do besede projekt, se začenja uporabljati tudi pojem - produkt. Beseda, zapisana v angleškem jeziku, je sestavljena iz dveh delov »pro« in »ject«. Prvi del pomeni »pred«, drugi pa »izvajati«. Iz tega je nekje v petdesetih letih nastal znani trikotnik