POSLOVNE REPREZENTANCE

MARTA BON, ROKOMETNA TRENERKA IN PEDAGOGINJA, DOCENTKA NA FAKULTETI ZA ŠPORT, AVTORICA VEČ KOT STO ZNANSTVENIH, STROKOVNIH IN POLJUDNIH DEL, PREDSEDNICA ODBORA ZA ŠPORT PRI MOL, PREDSEDNICA SVET SVETA JZ ŠPORT LJUBLJANA, ČLANICA SVETA JZ LJUBLJANSKI GRAD, ČLANICA METODIČNE KOMISIJE PRI EVROPSKI ROKOMETNI ZVEZI, BLOUDKOVA NAGRAJENKa.

Facebook
LinkedIn

Šport in posel sta iz leta v leto bolj povezana. Prepletenost je prepoznana na različnih ravneh. Šport na vrhunski ravni je vse bolj (tudi) posel; ima pomembno vlogo v družbi, v politiki, v gospodarstvu, v zdravju; posredno ali neposredno v nekaterih okoljih ustvarja tudi dobičke. Prepletenost se kaže tudi v tem, da večina ljudi iz poslovnega sveta uporablja šport kot pomemben del načina življenja. 

Podobnosti so tudi v kadrovanju in veščinah vodenja, pa tudi v iskanju talentov, izjemnih posameznikov, ki ustvarjajo, sprožajo presežne vrednosti. V športu poznamo reprezentance (držav, mest) in reprezentante. S tem prispevkom predlagamo uvedbo modela reprezentanc tudi v gospodarstvu in poslovnem svetu. Najboljši kadri, ki so morda odšli (v tujino), naj postanejo reprezentanti. Lahko uporabite modele iz športa.