Pandemija COVID-19 in posledično delo na daljavo je time po celem svetu postavilo na veliko preizkušnjo in presekala sivino. Timi so bili, ali uspešni ali pa niso bili. Katere kompetence posameznikov, vodi jin kadrovske službe pa so bile pri tem odločilne?

Kjer je bilo timsko delo že pred pandemijo na visoki ravni, so se timi znali novim okoliščinam prilagoditi brez resnih organizacijskih sprememb. Najhitrejši so bili tisti, ki so že imeli vpeljana orodja za delo na daljavo. Primer takega podjetja je Slack, ki ima 2000 zaposlenih. V marcu 2020 so bili njihovi timi čez noč soočeni z vpeljevanjem dela na daljavo. Hkrati pa se je za 25 % povečalo povpraševanje novih strank, podoben skok pa so zaznali pri že obstoječih strankah. Ker so imeli močno razvite kompetence timskega dela in že pripravljeno orodje za sodelovanje na daljavo, so se zmogli prilagoditi hitro in izkoristiti ponujeno priložnost.1