Zaposleni in investicije v dolgoročna sredstva (osnovna sredstva) sta ključni dolgoročni komponenti poslovanja zato, ker je njuno učinkovanje izrazito dolgoročno in trenutne napake pri njunem izvajanju pomenijo izgubljene priložnosti mnogih let v prihodnosti podjetja. Zaradi tega postaja strategija upravljanja kadrov ključen sestavni del celostnih poslovnih strategij podjetij.

Vsvetu podjetništva, še bolj kot na drugih področjih človekovega delovanja, prihajata do izraza jasna in dobro razpoznana (merjena) atributa uspešnosti in neuspešnosti. Poslovno delujemo v globalnem okolju, ki nam daje enake možnosti dostopa do potrebnih materialnih in nematerialnih virov za ustvarjanje izdelkov, storitev ali rešitev za njihove uporabnike/potrošnike, ki so prav tako globalno dosegljivi. Kaj torej ustvarja okoliščine, ki pripeljejo do pojava uspešnosti ali neuspešnosti? Od kod torej razlika, katere uspešnost premoščanja pogosto pomeni reševanje poslovne eksistence in ustvarjanje možnosti razvoja podjetja in neuspešnost poslovno odmiranje ali smrt?