POVEZAVA POSLOVNE STRATEGIJE S STRATEGIJO UPRAVLJANJA KADROV

MAG. JOŽE KALIGARO, CEO DRUŽBE LIVAR, D. D., STROKOVNJAK ZA PROCESNO/EKONOMSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ IN PREDAVATELJ

Facebook
LinkedIn

Prihodnost dela je pred velikimi spremembami, nemara celo pred največjimi v zgodovini človeštva. Z letom 2020 se bodo namreč prvič v zgodovini na delovnem mestu srečali predstavniki petih generacij.

Zaposleni in investicije v dolgoročna sredstva (osnovna sredstva) sta ključni dolgoročni komponenti poslovanja zato, ker je njuno učinkovanje izrazito dolgoročno in trenutne napake pri njunem izvajanju pomenijo izgubljene priložnosti mnogih let v prihodnosti podjetja. Zaradi tega postaja strategija upravljanja kadrov ključen sestavni del celostnih poslovnih strategij podjetij.

Podjetje – razumeti ali občutiti

V svetu podjetništva, še bolj kot na drugih področjih človekovega delovanja, prihajata do izraza jasna in dobro razpoznana (merjena) atributa uspešnosti in neuspešnosti. Poslovno delujemo v globalnem okolju, ki nam daje enake možnosti dostopa do potrebnih materialnih in nematerialnih virov za ustvarjanje izdelkov, storitev ali rešitev za njihove uporabnike/potrošnike, ki so prav tako globalno dosegljivi. Kaj torej ustvarja okoliščine, ki pripeljejo do pojava uspešnosti ali neuspešnosti? Od kod torej razlika, katere uspešnost premoščanja pogosto pomeni reševanje poslovne eksistence in ustvarjanje možnosti razvoja podjetja in neuspešnost poslovno odmiranje ali smrt?