Vsi poznamo rek, da je denar sveta vladar. A prav zares nam vlada nekaj drugega – komunikacija. Primarna človeška potreba, s katero pridemo na ta svet. Tako kot je ta nujno potrebna, da skozi življenje udejanjimo najboljšo obliko sebe, je tudi ključ do so-ustvarjanja najboljšega možnega delovnega okolja in pozitivne organizacijske kulture.

Že vrsto let ustanove, ki se ukvarjajo s preučevanjem stanja na trgu delovnega kapitala ter z napovedmi o razvoju in rasti organizacij, pozivajo vodstvene strukture k ukrepanju in nujno potrebni spremembi miselne naravnanosti. Zakaj? V prvi vrsti zaradi nizke stopnje zavzetosti zaposlenih, ki po poročanju Gallup-a1 znaša rekordno nizkih 15 % na svetovni ravni, kar ima neposreden vpliv na upad globalne produktivnosti. Pri tem kot vodilne vzroke številne raziskave navajajo predvsem preobremenjenost z delom, slabe odnose na delovnem mestu, nezadostno skrb za dobro počutje in razvoj zaposlenih ter nepošteno plačilo. Da stanje v delovnih okoljih ni najboljše, pričajo tudi podatki evropske Agencije za obveščanje o varnosti in zdravju pri delu (EU-OSHA Agency), ki v svojem poročilu navaja2, da je med 50 in 60 % izgubljenih delovnih dni v EU povezanih s psiho-fizičnimi vzroki, ki so posledica stresa in preobremenjenosti na delovnem mestu. Stroški, ki zaradi tega nastajajo, znašajo med 3 in 4 % BDP-ja držav članic.