Odpoved pogodbe o zaposlitvi je dejanje, ki se ga delodajalec ne loteva redno, in je dejanje, ki zahteva precejšnjo mero znanja, saj se velikokrat zgodi, da delodajalci zaradi administrativno precej zahtevnih postopkov odpuščanja, ki zahtevajo vrsto opravil, zagrešijo številne nepravilnosti, ki posledično lahko vodijo v nastanek delovnega spora.

V današnjih razmerah je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga kot eden izmed zakonsko opredeljenih načinov prenehanja delovnega razmerja vse bolj množičen pojav: to je čedalje pomembnejša tema tako v poslovnem kot v zasebnem življenju, hkrati pa tudi eno pomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje.