Uspešni podjetniki levji delež zaslug za uspeh poslovnega modela pogosto pripisujejo dobri organizacijski kulturi in visoki motiviranosti zaposlenih. Da je motivacija zaposlenih pomemben dejavnik, ki vpliva na poslovne rezultate je razvidno tudi iz številnih raziskav.

Uspešni podjetniki levji delež zaslug za uspeh poslovnega modela pogosto pripisujejo dobri organizacijski kulturi in visoki motiviranosti zaposlenih. Da je motivacija zaposlenih pomemben dejavnik, ki vpliva na poslovne rezultate, je razvidno tudi iz številnih raziskav.

Vnadaljevanju bomo tako raziskali različne modele nagrajevanja zaposlenih, ki lahko podjetniku pomagajo izboljšati motivacijo zaposlenih.1