Let's boost!

Projekt Let’s boost predstavlja inovativno obliko prakse v podjetju Optiweb. Omogočanje prakse dijakom in študentom je bilo že od nekdaj v Optiwebu močno prisotno, saj je večina danes zaposlenih podjetje spoznalo preko opravljanjem prakse. Ker pa smo si želeli prakso še bolj strukturirati in na ta način praktikantom ponuditi več, smo naredili novo prakso - Let’s boost! Projekt sodeluje tudi na razpisu HR&M projekt 2018, kjer bodo zmagovalci znani 15. novembra 2018, v Kristalni palači v okviru HR&M konference 2018. Več: tukaj.

Vsi smo bili nekoč na točki, ko smo iskali prvo zaposlitev, vendar so vsi delodajalci zahtevali izkušnje. Optiweb praksa je oblikovana tako, da praktikant dobi realne izkušnje in kompetence, ki mu omogočajo opravljanje dela, za katerega se je izobraževal. V praksi - praktikant, ki si želi izdelovati spletne strani se tega na fakulteti na žalost ne nauči, po opravljeni praksi pri njih, pa je sposoben sam narediti spletno stran. Praktikantom so torej želeli ponuditi opravljanje prakse ne samo skozi teorijo, ampak skozi prakso. To pomeni, da praktikant dela na konkretnih primerih in projektih. Ker pa se jim ni zdelo pošteno do strank, da bi bili to plačani projekti, smo projektu Let’s boost! dodali še dobrodelno noto - razpisali smo natečaj za nevladne organizacije, da bomo izbrani organizaciji brezplačno naredili ali prenovili spletno stran. In ravno v tem trenutku se zaključuje spletna stran za izbrano nevladno organizacijo. Da bi bil projekt šebolj zanimiv, smo mu dodali mednarodno komponento - vsakokrat, ko praksa poteka, povabimo še enega mednarodnega študenta, da se nam pridruži. To predstavlja tudi dodatno motivacijo za zaposlene, saj na zabaven in neprisiljen način vadimo angleščino, ki je vedno bolj pomembna tako za podjetje, kot tudi za vsakega posameznika.

Kakšna je bila potreba po spremembi oziroma, zakaj ste se odločili za ta projekt?

Kot omenjeno je izvajanje prakse del Optiweba že od ustanovitve. Skozi leta se je pokazala potreba, da bi prakso sistemizirali. Na ta način bi olajšali delo mentorjem, ki so imeli praktikante na praksi celo leto, obenem pa bi lahko več ponudili praktikantom, saj bi se jim mentorji v treh mesecih zares posvetili. Skoz leta sodelovanja s praktikanti, se je pokazala potreba, da praktikantom ponudimo tudi druga znanja. Tako je praksa sestavljena iz dveh delov - v prvem delu praktikantje pridobivajo znanja in izkušnje, ki jim bodo koristila na vsakem delovnem mestu (upravljanje s časom in stresom, komunikacija, dajanje povratne informacije, vodenje sestankov,...), v drugem delu pa pridobivajo konkretna znanja s področja, za katerega so se prijavili (oblikovanje, digitalni marketing, programiranje ali prodaja). Potreba je izhajala tudi iz pomanjkanja kadra. Praksa Let’s boost nam nudi učinkovit način, da kader do neke mere že izobrazimo in pa preizkusimo v praksi. Na drugi strani pa ima tudi kandidat dovolj časa, da ugotovi, če smo mi pravi zanj. Namen prakse je, da praktikante po opravljeni praksi obdržimo in kasneje tudi zaposlimo.

Moč in navdih - kaj dela projekt učinkovit in kakšni so učinki?

Prakso smo izvedli že dvakrat - v spomladanskem in poletnem terminu. Tako praktikanti kot tudi vsi zaposleni smo nad rezultati navdušeni! Včasih kje slišimo, da so danes študentje apatični in leni, naša praksa pa dokazuje ravno nasprotno - naši praktikantje so bili izjemno motivirani, radovedni in hitro učljivi. Poudariti pa je potrebno, da je pred pričetkom prakse opravljen tudi konkreten selekcijski postopek, kjer se res prepričamo, da izberemo prave kandidate. V spomladanskem terminu je prakso opravljalo 5 praktikantov (2 programerja, 2 marketignašici in ena oblikovalka) in s tremi že nadaljujemo sodelovanje, prostor pa iščemo tudi za preostala dva. Poletna praksa trenutno še poteka. zultatov prakse je tudi nova spletna stran za nevladno organizacijo, ki je že v zaključni fazi in komaj čakamo, da jo pokažemo.

Sodelovanje in povezovanje - opišite vlogo in aktivnost vodstva

Vodstvo je v projekt aktivno vključeno. Miha Lavtar, direktor podjetja, daje projektu zelo velik pomen, zato je tudi sam aktivno
vključen v vse faze projekta, tako v samo zasnovo projekta, kot tudi v vsako izvedbo. Deljenje znanja je ena najpomemnejših vrednot podjetja Optiweb in to vodstvo dokazuje tako skozi sodelovanje na različnih dogodkih in konferencah, kot tudi skozi prakso Let’s boost. Prav tako so v projekt aktivno vključene vse vodje, ki so običajno tudi mentorji praktikantom in predstavljajo zelo pomemben del celotne prakse. Namen je sicer, da vodje mentorstvo počasi predajo tudi drugim članom oddelka, ter tako tudi drugim zaposlenim omogočimo nadaljnji razvoj in dodatno motivacijo skozi mentorstvo.

Izvirnost - v čem je vaš projekt oziroma vaša praksa izvirna?

Projekt je izviren iz več vidikov - izvirna sta že iskanje ustreznih praktikantov in selekcija, saj se potrudimo, da tako komunikacijo kot tudi selekcijske korake prilagodimo mladim. Tekom selekcije kandidati morajo opraviti nalogo, ki ni nezahtevna in pogosto dobimo povratno informacijo, da so se že samo ob tej nalogi naučili ogromno.

Zagotovo je izvirna sama misija in vizija projekta - “dam -daš”, ki jo mi vidimo kot nek zaključen krog - vsak deležnik nekaj dobi in nekaj da - tako praktikantje dobijo izkušnje, dajo pa znanje v spletno stran za nevladno organizacijo, nevladna organizacija dobi spletno stran in da referenco Optiwebu, Optiweb pa dobi potencialen kader, deli pa naprej svoje znanje. Čeprav bi po naše to moralo biti samoumevno, pa je kot izgleda izvirno tudi to, da je praksa plačana - praktikantje so začudeni, ko jim povemo, da bodo poleg vsega pridobljenega znanja, dobili še plačilo za svoj trud. Projekt Let’s boost še zdaleč ni dobil svoje končne oblike, saj že razmišljamo kako ga razviti še naprej in s super praktikanti
pomagati še komu.