Razvijajmo sebe in druge za našo osebno ter poslovno rast!

Tako se glasil slogan projekta SDI & coaching Adriatic, ki ga izvajajo pri podjetju Tobačna Ljubljana. V nadaljevanju predstavljamo njihovo dobro prakso! Z njim sodeluejo na razpisu HR&M projekt 2018. Rezultati razpisa bodo znani na HR&M konferenci 2018, 15. novembra 2018, v Kristalni palači (več: tukaj). 

V skladu s kadrovsko strategijo “Our people Strategy 2020 -Adriatic” so vse sodelavce v regiji povabili k vključitvi v projekt samo-razvoja, ki je vključeval izdelavo SDI profila, skupinski coaching in individualni coaching. Na ta način so sodelavce ponovno opolnomočili za lasten razvoj, saj je imel vsak možnost koriščenja do 5 coachingov (individualnih in skupinskih skupaj). Sodelovanje ni bilo obvezno, je bilo pa priporočeno za vse, ki želijo prispevati k izboljšavam v svojem timu in nasploh. Poudarili so, da je od vsakega posameznika odvisno, kakšni bodo rezultati teh srečanj, saj je za svoj razvoj vsak odgovoren sam. 

Njihov slogan je bil: "Razvijajmo sebe in druge za našo osebno ter poslovno rast!" Izdelanih je bilo 183 SDi profilov, izvedenih 12 delavnic, potekajo pa tudi individualni coachingi, za katere se je odločilo 26 sodelavce iz Slovenije, Makedonije, Kosova in Srbije.

 V individualni coaching so se vključili vsi, ki so imeli jasno pripravljen izziv, s katerim so se želeli ukvarjati, po možnosti pa tudi že idejo, kaj želijo doseči. Individualni coachingi potekajo v kombinaciji "v živo" in "virtualno", izvaja jih zunanji coach iz Slovenije.

Kakšna je bila potreba po spremembi oziroma, zakaj ste se odločili za ta projekt?

Razvoj sebe in sodelavcev za našo osebno in poslovno rast. Želeli smo, da naši sodelavci bolje razumejo, kaj motivira njih in kaj motivira druge, kaj jih žene, zakaj komunicirajo na določene načine in na kakšen način lahko izboljšamo komunikacijo in rezultate svojega dela.

Moč in navdih - kaj dela projekt učinkovit in kakšni so učinki?

Od 250 se je v projekt vključilo kar 183 sodelavcev iz Slovenije, Srbije in Makedonije, čeprav sodelovanje ni bilo obvezno. S pomočjo preprostega orodja SDI v kombinaciji z individualnimi in skupinskimi coachingi so sodelavci prejeli številne uvide, kar je zelo pozitivno vplivalo na izboljšanje odnosov in rezultatov dela.

Sodelovanje in povezovanje - opišite vlogo in aktivnost vodstva

V projektu je sodelovalo tudi vodstvo (tako celotne regije kot tudi posameznih trgov in funkcij). Skupinski SDI profili so bili transparentni znotraj posameznih timov z namenom, da vsi bolj ozavestimo in razumemo našo različnost ter prilagodimo svoj stil posamezniku in situaciji.

Izvirnost - v čem je vaš projekt oziroma vaša praksa izvirna?

Možnost vključitve slehernega sodelavca, ki želi delati na svojem razvoju - ne le za talente, vodje ali druge zaključene skupine. Cross-country ekipe vključene v isti skupinski coaching v živo - pozitiven vpliv tudi na zavzetost posameznih virtualnih timov, ki se sicer v živo ne vidijo pogosto.