HR&M konferenca je osrednji slovenski dogodek za HR strokovnjake in najvišji menedžment. Kjer raziskujemo, odkrivamo in nagrajujemo dobre in učinkovite prakse ravnanja z ljudmi pri delu. Organizacije in podjetja se predstavijo širši javnosti, ko podelijo svoje inovativne pristope ravnanja z ljudmi pri delu in se tako postavijo na zemljevid uglednih delodajalcev.

Finalisti izbora HR&M projekt leta 2021

Raznolikost letošnjih nagrajenih projektov HRM razveseljuje več področij razvoja kadrov. Letošnjih prijavljenih projektov je bilo 21 in prevladovale so digitalne kompetence, odnos do dela in zaposlenih. Svoj projekt je predstavilo devet top finalistov in udeleženci konference so izbrali tri zmagovalce (po enega v vsaki kategoriji).

KATEGORIJA VELIKA PODJETJA


ZAVAROVALNICA TRIGLAV (Zmagovalni projekt)

Naslov projekta: Prenova organizacijske kulture v Skupini Triglav, Vodja projekta: Mateja Geržina

Opis
Z namenom podpore poslovni strategiji so se v Zavarovalnici Triglav odločili za spremembo organizacijske kulture, ki je zajela več kot 5200 zaposlenih v Skupini Triglav. Določili so idealno kulturo, izmerili dejansko, ter na podlagi vrzeli zastavili številne dejavnosti na več ravneh (komuniciranje, organizacija, vodenje, posameznik). Po štirih letih je vnovična meritev pokazala zelo spodbudne rezultate, ki se odražajo tudi v (merljivo) večjem zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih ter v uspešnem poslovanju.

GEN-I

Naslov projekta: Ostati skupaj – ohranjanje zaposlenih v (post)koronskem času, Vodja projekta:
dr. Robert Golob

Opis
V sklopu treh praks Ostati skupaj so se osredotočali na dva vidika, ki pomembno pripomoreta k uresničevanju cilja ohranjanja zaposlenih: možnosti za neprestano rast in razvoj v uigrani ekipi ter skrb za dobro počutje zaposlenih. Vsak zaposleni ima možnost s pomočjo vprašalnika spoznati svoje najmočnejše vrline. V drugem vidiku projekta so se osredotočili na dobro počutje zaposlenih. Digitalni modul Karierno dobro počutje na tedenski ravni ponuja uporabniku prijazno grafično upodobitev počutja. V okviru prakse Psihološko blagostanje so izbranim zaposlenim ponudili tri strokovne individualne metode za soočanje s stresom in jih tako spodbudili, da skrb zase vzamejo v svoje roke.

Iskra

Naslov projekta: Shadowboard - Junior uprava, Vodja projekta: Manca Bašelj

Opis
Bolj, kot na samo izvirnost projekta so ponosni na »can do« odnos vseh zaposlenih, vključenih v projekt, neustrašnost in inovativnost mladih talentov ter osredotočenost na vključevanje zaposlenih. Koncept Shadowboard-a ni vezan na eno osebo, eno aktivnost, en oddelek, ampak prinaša številne učinke na različnih področjih, kar na koncu koncev res lahko poudarimo kot izvirnost in vsestransko uporabnost. Upoštevali so organizacijo kot izhodišče; se »obrnili navznoter« in dosegli spremembo razmišljanja in kulture z zgledom.

KATEGORIJA MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ


ZEMANTA (Zmagovalni projekt)

Naslov projekta: DataScience Summer School, Vodja projekta: Davorin Kopič

Opis
Od udeležencev program zahteva solidne programerske veščine in osnove znanja na področju podatkovne znanosti in strojnega učenja. V enem tednu izboljšajo svoje veščine na področju strojnega učenja in dobijo vpogled v praktično delo na področju podatkovne znanosti. Program udeležence v enem tednu vodi skozi vse faze projekta na področju podatkovne znanosti. Začne se z definiranjem problema, nato se zbira in analizira podatke in zgradi grajenja modele ter praktično eksperimentira.

PwC v Sloveniji

Naslov projekta: Be well, work well, Vodja projekta: Thomas Magill

Opis
S projektom so želeli zaposlenim ponuditi vsebine, ki niso nujno vezane na delo, ampak dajejo dodano vrednost njim samim. Osredotočili so se na telo, čustva, možgane, misli in energijo posameznika. Zaposlenim ponujajo predavanja in delavnice za izboljšanje njihovega fizičnega in psihičnega počutja. Poudarjajo, da je varno, stabilno in prijetno delovno okolje je takšno okolje, v katerem lahko posamezniki v celoti razvijejo svoje najboljše in najbolj raznolike talente in dajo podjetju svoj najboljši prispevek.

EKWB

Naslov projekta: EK WAY, Vodja projekta: Vera Nunič

Opis
Zelo pomemben izplen celotnega projekta so na novo postavljeni načini komunikacije, vodenja, rituali, ki definirajo kulturo, skupno izrazoslovje ter boljše sodelovanje. Izvirnost projekta pa se kaže na dveh segmentih, in sicer prvi je, postavitev novega načina dela, ki temelji na tržno in razvojno ter produktno orientiranem programu ter načinu dela team of teams. In drugi del, ki je fokusiran na celotno podjetje in vse zaposlene, ne zgolj menedžment in vodje.

KATEGORIJA JAVNI IN NEPROFITNI SEKTOR


Zavod Sopotniki (zmagovalni projekt)

Naslov projekta: Prostovoljci – srce Sopotnikov, Vodja projekta: Ana Kahuna

Opis
Prijavljeni projekt naslavlja vse faze upravljanja dela s prostovoljci: iskanje prostovoljcev, sprejem in vključitev v prostovoljski program, mentorstvo, intervizije in supervizije, spremljanje in motiviranje, krepitev kompetenc, veščin in znanj. Sopotniki so socialna inovacija, ki ustvarja in krepi zaupanja med ljudmi. V vseh procesih v zavodu je v središču človek. Prav s tem namenom je zavod razvil lastne IKT rešitve, s katerimi je »pametno« optimiziral delovne procese, da prostovoljcem nudi okolje, v katerem se lahko samouresničujejo, in v katerem lahko nudijo pomoč na način, ki jih ne obremenjuje, ampak tudi njim izboljša življenje ter prinaša veselje.

Kemijski inštitut

Naslov projekta: Doktorska štipendija Janka Jamnika, Vodja projekta: Kaja Rems

Opis
Pomembno poslanstvo Kemijskega inštituta je prenašanje znanja na mlajše generacije. Kemijski inštitut spodbuja perspektivne mlade raziskovalce/-ke, podpira ustanovitev in delovanje mladih raziskovalnih skupin, vključuje tuje mlade raziskovalce/-ke v delo inštituta ter podpira obetavne projekte, pri katerih sodelujejo mladi. Kot ustanovitelji Sklada Janka Jamnika za iskrive mlade v znanosti, tako od leta 2016 naprej podeli praviloma eno doktorsko štipendijo Janka Jamnika za perspektivnega/-o mladega/-o raziskovalca/-ko letno in na ta način omogoči začetek akademske kariere mladim znanstvenikom/-cam v Sloveniji.

Ekonomska fakulteta

Naslov projekta: Spanje in delo, Vodja projekta: Miha Škerlavaj

Opis
Številne študije so odkrile povezavo med psihosocialnimi stresorji na delovnem mestu (npr. delovna obremenitev) in nižjo kakovostjo spanja, in povezavo med pozitivnimi psihosocialnimi dejavniki dela (npr. socialna podpora) in boljšo kakovostjo spanja. Vendar se je treba zavedati, da odnos med delom in spanjem ne deluje le v eno smer. Raziskovalci so že začeli opazovati učinke spanja na vedenje in rezultate zaposlenih (npr. uspešnost zaposlenih). Nedavne metaanalize in sistematični pregledni članki na to temo so podali veliko informacij o razvoju področja, vendar je bilo ugotovljenih več ključnih pomanjkljivosti, povezanih z raziskavami, ki povezujejo spanje in delo.