V okviru HR&M konference podjetje Planet GV vsako leto podeli priznanja najboljšim kadrovskim praksam. Preden finalisti predstavijo svoje dobre prakse na konferenci, pa smo jim zastavili 10 vprašanj. Eden izmed letošnjih finalistov izbora HR&M projekt leta je podjetje Mikro'+Polo, d.o.o. s projektom Krepki in zdravi. Preverite, kakšne spremembe so vpeljali in kako so vplivale na zaposlene in njihove navade.

Na kratko predstavite svoj HRM projekt.

Temeljni namen projekta Krepki in zdravi je bil aktiviranje čim večjega števila zaposlenih tako v službi kot doma za zdrav življenjski slog, ki ga spodbujamo. Izvedli smo meritve temeljnih kazalcev zdravja, organizirali predavanja in delavnice za zdravo življenje, v podjetju uvedli kotičke za aktivne odmore in sproščanje. Vpeljali smo akcijo »Povezujmo se skozi šport«, v kateri lahko vsak zaposleni, ki se z vsaj še enim sodelavcem udeleži športne aktivnosti, za to izkoristi 4 ure med delovnikom dvakrat letno, podjetje pa udeleženim povrne morebitne stroške.

Dvakrat tedensko izvajamo skupinsko fitnes vadbo z osebnim trenerjem, pred delovnim časom ali po njem, deloma še znotraj delovnika. Nekateri pa fitnes obiskujejo individualno, tako da je vključenih ca 40% zaposlenih, skupaj 63. Za ženske smo 2x tedensko organizirali plesne vaje salse v prostorih podjetja, ki se jih udeležujejo tudi moški. Letos smo dodatno vsem, ki redno vadijo karkoli, priznali 2 uri, ki ju lahko izkoristijo v delovnem času in tako k skupnemu skrajšanju delovnega časa na 37 ur za aktivne dodali še dve.

Imamo štiriurni poletni in zimski športni dan med delovnim časom. Poleg tega se naša ekipa redno udeležuje družinskega kolesarjenja AJM Team Time Ride. Organizirali smo jutranji pohod k sončnemu vzhodu 21. junija, interni turnir v namiznem tenisu, spodbujamo tudi oddelčne rekreativne aktivnosti kot mini team buildinge.

Uvedli smo pitje vode iz pip, naravne sadne napitke, imamo zdrave zajtrke in malice na delovnem mestu z izračuni kaloričnih in prehranskih vrednosti.

Omejili smo kajenje v okolici podjetja s ciljem »podjetje brez cigarete«. Vse te prakse spodbujamo tudi s članki v internem časopisu Mikrofon.

Na začetku projekta smo med zaposlenimi izvedli anketno analizo stanja, njihovih življenjskih navad, prehrane in skrbi za zdravje, tudi zdravstvenih težav in želja v zvezi s spremembami teh področij. Poleg tega smo v sodelovanju z Društvom SRCE za več kot polovico zaposlenih (prijave so bile prostovoljne) izpeljali meritve temeljnih zdravstvenih kazalcev in dobili sliko o zdravstvenem stanju zaposlenih.

Spremljamo število aktivnih udeležencev različnih aktivnosti. Jeseni letos smo z novo anketo izpeljali follow-up analizo sprememb življenjskih navad in zadovoljstva s prehrano na delovnem mestu. Povezali smo jo s kazalniki za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (CDOD), ki smo ga pridobili lansko leto.

Verjamemo v »zdrav duh v zdravem telesu« in da s skrbjo za zdrave zaposlene ne samo krepimo odnose v podjetju, ampak tudi skrbimo za boljo produktivnost, manj bolniških izostankov ter večje zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. Usklajevanje zasebnega in službenega je visoko na lestvici naših prioritet.

Ob staranju prebivalstva, pomanjkanju mlade delovne sile in podaljševanju delovne dobe ocenjujemo, da je naš pristop izjemno aktualen.

V čem je vaš projekt izviren?

Smo eno redkih podjetij, ki zaposlenim na delu omogoča zdrav zajtrk in malico, ki je pravzaprav kosilo. Akcija »Povezujmo se skozi šport«, ki spodbuja tudi neformalno druženje zaposlenih, je prav tako unikatna. Ne poznamo podjetja, ki bi v Sloveniji zaposlenim nudilo organiziran fitnes, deloma znotraj delovnega časa in ga 75 – 100% financiralo. Tudi pristop, da lahko zaposleni delajo 2 uri/teden manj, če lahko dokažejo, da se redno ukvarjajo s kakršno koli obliko gibanja ali rekreacije, je najbrž naš izum. Dodamo lahko še »malenkosti«, kot so ukinitev košev na delovnih mestih in neuporaba plastenk.

Kakšni so učinki projekta?

V letošnjem letu 63 zaposlenih obiskuje fitnes, 10 pa ples salse. 38 se jih je s 16 otroki udeležilo celodnevnega vikend zimskega, 12 pa poletnega športnega dne. Dodatno smo izpeljali še štiriurno smučanje / sankanje v delovnem času, ki se ga je udeležilo 27 zaposlenih. 28 jih redno hodi nordijsko, 60 se redno rekreira na razne druge načine, 8 jih redno teče. V akciji Povezujmo se skozi šport je sodelovalo 31 zaposlenih, na internem turnirju v namiznem tenisu pa 57.

70% zaposlenih je zelo zadovoljnih s ponudbo sadja na delu, 66,7% pa z možnostmi rekreacije, ki jih ponuja in sofinancira podjetje, 55,6% pa jih meni, da je za gibanje med delom bistveno boljše poskrbljeno. 43,3% jih meni, da se je prehrana na delu izboljšala. 42,3% jih je zadovoljnih z omejitvijo kajenja v okolici podjetja.

70 zaposlenih se je udeležilo ekskurzije v Črno goro, 86 pa tematske novoletne zabave.

Delež bolniških odsotnosti je letos do konca septembra 2,9%, lani za celo leto 2,6%. Ker projekt traja že od leta 2019, smo s temi rezultati zelo zadovoljni.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Poleg tega, da želimo zmanjšati število kadilcev, je naš naslednji cilj povečati število tistih, ki si med delom vzamejo več kratkih odmorov za aktivno vadbo na delovnem mestu in za odmik od monitorjev. Želimo pa si uvesti tudi dodatne aktivnosti, ki bodo koristile zaposlenim, ki pri delu veliko stojijo in izvajajo bolj fizično delo.

Kaj so pridobili sodelavci, ki so se vključili v projekt?

V zadnjem letu so zaposleni uvedli veliko novih zdravih navad: 51 jih spije vsaj 1,5 l vode na dan, 50 jih pazi na zdravo prehrano, 48 jih hodi peš po stopnicah namesto z dvigalom, 26 jih gre med odmorom pogosto na sprehod, 16 jih je shujšalo, 14 se jih vozi s kolesom ali hodi peš vedno, ko lahko, 15 pa jih ni uvedlo nobene nove zdrave navade.

Je imel projekt nenačrtovane stranske učinke?

Med nenačrtovanimi učinki je vsekakor pobuda za spodbujanje zaposlenih k opuščanju kajenja. Več neformalnega druženja zaposlenih iz različnih oddelkov med športnimi aktivnostmi pa je pripomoglo k še boljšim odnosom in več sodelovanja med oddelki, kar smo ugotovili tudi z analizo zadovoljstva.

Kako je pri vas organizirana HR funkcija?

Na področju HR delata 2 zaposleni – ena skrbi za kadrovske operativne aktivnosti, druga pa za razvoj kadrov. Obe sta prisotni tudi na vodstvenih kolegijih.

Katere spremembe na področju modernega delovnega okolja (delo od kjerkoli, fleksibilne oblike dela, hibridni timi) ste uvedli v zadnjem obdobju?

Več dela od doma, dela v hibridnih timih in fleksibilnih oblik dela je spodbudilo obdobje pandemije, smo pa vse te oblike uporabljali že prej.

Kakšna bo po vašem mnenju videti prihodnost HR-ja?

Glede na že kronično pomanjkanje kadrov, pričakovano podaljševanje delovne dobe, aktivnejše vključevanje starejših v zadnjem delovnem obdobju in po njem na eni stran ter mladih že v času šolanja oz. študija na drugi strani, ob tem pa še priliv zaposlenih iz drugih kulturnih območij pričakujemo, da se bo vloga in pomen HR-ja še krepil. Dodajmo k temu še individualiziran pristop k razvoju zaposlenih in pomen podpore vodjem v novih razmerah in oblikah dela, pa ni težko zaključiti, da bo kadrovska razvojna funkcija med najpomembnejšimi za razvoj podjetij in gradnjo kulture v njih. Operativno delo bo še bistveno bolj digitalizirano in rutinske naloge avtomatizirane. Zaposleni na tem področju pa bodo morali imeti širok nabor znanj in kompetenc, saj morajo tesno sodelovati z vsemi področji v podjetju.

Kaj vam pomeni uvrstitev med finaliste?

Uvrstitve med finaliste izbora za HRM projekt 2022 je za nas veliko priznanje in še zunanja potrditev, da je naše vlaganje v razvoj zaposlenih in njihovo dobro počutje na pravi poti. Da je tako, priča tudi veliko število prijav na objavljene razpise za nove zaposlene.