Rezultati raziskav vedno znova nakazujejo na pomembno povezavo prehranskih navad posameznika z njegovim zdravjem, zdravje posameznika pa z njegovimi rezultati na delovnem mestu ter z njegovim življenjskim zadovoljstvom. Namen naše raziskave je bil ugotoviti neposredno povezanost prehranskih navad z delovno zavzetostjo, delovno učinkovitostjo, absentizmom in splošnim življenjskim zadovoljstvom. Rezultati so pokazali pomembno povezanost preučevanih spremenljivk, prehranske navade pa so se pokazale kot pomemben prediktor vseh konstruktov, razen absentizma. Zaposleni z bolj zdravimi prehranskimi navadami so bolj delovno zavzeti in učinkoviti ter bolj zadovoljni. S skrbjo za prehranske navade zaposlenih se tako enači skrb za uspešnost organizacij. 

Rezultati raziskav vedno znova nakazujejo na pomembno povezavo prehranskih navad posameznika z njegovim zdravjem, zdravje posameznika pa z njegovimi rezultati na delovnem mestu ter z njegovim življenjskim zadovoljstvom. Namen naše raziskave je bil ugotoviti neposredno povezanost prehranskih navad z delovno zavzetostjo, delovno učinkovitostjo, absentizmom in splošnim življenjskim zadovoljstvom. Rezultati so pokazali pomembno povezanost preučevanih spremenljivk, prehranske navade pa so se pokazale kot pomemben prediktor vseh konstruktov, razen absentizma. Zaposleni z bolj zdravimi prehranskimi navadami so bolj delovno zavzeti in učinkoviti ter bolj zadovoljni. S skrbjo za prehranske navade zaposlenih se tako enači skrb za uspešnost organizacij.

V današnjem času se organizacije soočajo z brezprimernimi izzivi, ki preizkušajo njihovo delovno uspešnost. Globalizacija, zahteve po socialni odgovornosti, inovativne tehnologije in novo strateško razmišljanje so samo nekateri izmed več vidikov v sodobnem tekmovalnem okolju. Poleg nenehno spreminjajočega se okolja so delodajalci obremenjeni z delovnimi rezultati zaposlenih in organizacije, z učinkovitostjo, kakovostjo dela, ustvarjanjem dodane vrednosti in zniževanjem stroškov. Za optimalno in konkurenčno delovanje organizacije je tako potrebna usmeritev v vse smeri, predvsem v zaposlene, ki predstavljajo vir organizacijske (ne)uspešnosti in imajo veliko vlogo pri tem, ali bo organizacija delovala uspešno in kakovostno ali bo v tem smislu zaostala za ostalimi.