Dejstvo je, da so zavzeti in opolnomočeni zaposleni ključ do uspeha koncerna Kolektor. Skrb za razvoj zaposlenih tako na strokovnem kot na osebnem področju je zato ena izmed temeljnih in najpomembnejših v koncernu. Zaposlenim s sodobnimi orodji in praksami omogočamo celostni razvoj, vključno z načrtovanjem kariere ter možnostjo razvijanja sposobnosti ter pridobivanja in nadgradnje znanja na različnih področjih dela.

Zavedamo se tudi, da znanje v današnjem času zelo hitro zastari. Pripravljenost za učenje je tako poleg ustvarjalnosti in timskega duha pri naših zaposlenih nepogrešljiva lastnost. Ob aktivni podpori pri dodatnih usposabljanjih z različnih področij in formalnih izobraževanjih na vseh nivojih je tako omogočeno oziroma olajšano izpolnjevanje ciljev zaposlenih in hkrati ciljev podjetja. Nekaj načinov in metod učenja v koncernu Kolektor predstavljamo v nadaljevanju.

Štipendiranje

Koncern Kolektor se že vrsto let uvršča med največje in najbolj intenzivne štipenditorje v državi. Štipendiranje nam že od nekdaj zagotavlja možnost prepoznati in v delo vključiti najboljše potencialne možnosti ožjega in širšega območja ter krepitev zavesti o pripadnosti in zavezanosti koncernu. Poznejše zaposlovanje štipendistov oz. mladih sodelavcev je naše gibalo napredka in element za oblikovanje »zmagovalnih timov«, v katerih lahko ostajajo le najboljši.

Vsako leto izberemo približno dvajset novih štipendistov. Število vseh štipendistov se giblje okrog 140, tretjino na sekundarni in dve tretjini na terciarni ravni, med njimi pa so predvsem dijaki in študenti strojništva, mehatronike in elektrotehnike.

Že v času šolanja/študija ponujamo različne možnosti za povezovanje in vključevanje štipendistov v koncern. Ena izmed teh stičnih točk je dogodek

Talenti s prihodom v koncern Kolektor s seboj prinesejo sveža znanja in energijo, naši lojalni sodelavci pa v Kolektorju leta nabirajo dragocene izkušnje.

Dan znanja, ki ga vsako leto pripravi koncernska služba za kadre, in je v celoti namenjen Kolektorjevim štipendistom in internim mentorjem v podjetju.

Na dogodku se razglasi tudi Naj štipendista in Naj mentorja, ki ju preudarno in strokovno izberemo na podlagi vnaprej pripravljenih kriterijev.

Pri štipendistih upoštevamo kombinacijo povprečne ocene študija, njihove dosežke, redno in odgovorno izpolnjevanje vseh študijskih obveznosti, obveznosti po pogodbi o štipendiranju, samostojno izvajanje aktivnosti izven študijskega programa, motiviranost in timskega duha.

Pri izboru mentorja pa sledimo naslednjim kriterijem: prilagodljivost, pozitivna naravnanost do dela, aktivno prenašanje znanja in izkušenj na mentoriranca, strokovnost, komunikativnost, uvajanje novih sodelavcev v delo, sodelovanje pri izdelavi internih učbenikov in predpisov ter sodelovanje pri internem prenosu znanja.