Dejstvo je, da so zavzeti in opolnomočeni zaposleni ključ do uspeha koncerna Kolektor. Skrb za razvoj zaposlenih tako na strokovnem kot na osebnem področju je zato ena izmed temeljnih in najpomembnejših v koncernu. Zaposlenim s sodobnimi orodji in praksami omogočamo celostni razvoj, vključno z načrtovanjem kariere ter možnostjo razvijanja sposobnosti ter pridobivanja in nadgradnje znanja na različnih področjih dela.

Zavedamo se tudi, da znanje v današnjem času zelo hitro zastari. Pripravljenost za učenje je tako poleg ustvarjalnosti in timskega duha pri naših zaposlenih nepogrešljiva lastnost. Ob aktivni podpori pri dodatnih usposabljanjih z različnih področij in formalnih izobraževanjih na vseh nivojih je tako omogočeno oziroma olajšano izpolnjevanje ciljev zaposlenih in hkrati ciljev podjetja. Nekaj načinov in metod učenja v koncernu Kolektor predstavljamo v nadaljevanju.