V prispevku opisujemo potek in rezultate projekta, ki je potekal v tehnološkem in razvojnem podjetju. V okviru projekta smo oblikovali in uspešno preizkusili metodologijo, ki omogoča sintezo procesnega in kadrovskega pristopa pri povečevanju učinkovitosti poslovnih procesov.

U porabili smo poslovni repositorij. V njem so združeni procesni modeli in kompetenčni profili podjetja, delovnih mest in posameznikov. Rezultati projekta kažejo izjemno uporabnost tovrstnih informacij zlasti takrat, ko se v poslovnem sistemu dogajajo organizacijske spremembe. V raziskavi smo opazili razkorak med dejanskimi kompetencami oseb, ki sodelujejo v razvojnem procesu in potrebnimi znanji in veščinami, ki bi jih na določenih delovnih mestih glede na potrebe procesa pričakovali. Metoda, ki jo opisujemo, je podprta s sodobnimi orodji, ki omogočajo analizo v realnem času, kar je značilnost t. i. digitalnih dvojčkov, o katerih se razpravlja ob digitalni transformaciji podjetja.