Če želi slediti svojemu razvoju, mora vsaka organizacija prenavljati svoje procese. Pri tem sistem nagrajevanja zaposlenih ni izjema. V Agitavit Solutions smo v želji po izboljšanju in povečanju zadovoljstva sodelavcev v minulem letu prenovili interni sistem nagrajevanja, saj ta več ni ustrezal potrebam – tako podjetja kot tudi zaposlenih.

Vlogo kadrovskega poslovnega partnerja v Agitavitu sem prevzela spomladi 2018. Pred tem sta bila za področji zaposlovanja in razvoja kadrov odgovorna direktorica in izvršni direktor. Z rastjo podjetja pa se je pojavila potreba po postopni predaji podpornih funkcij in tako je v podjetju nastala nova vloga.

Izkušnje vodstva s področja kadrovskih izzivov so bile odlična popotnica za sistematičen razvoj kadrovske funkcije v Agitavitu. Vodstvo ima že od samega začetka globoko razumevanje, kako pomembno je ustvariti delovno okolje, v katerem lahko zaposleni rastejo in dosegajo svoje potenciale. Prav tako na podlagi svojih izkušenj razume, da je za dolgoročne rezultate potrebna vztrajnost ter nenehna komunikacija in sodelovanje s sodelavci.

Zakaj smo začeli s prenovo sistema nagrajevanja?

Prvi kadrovski izziv ob začetku nove kadrovske funkcije je bil (poleg zaposlovanja novih sodelavcev in prenove programa uvajanja novo zaposlenih) prenova sistema nagrajevanja. Sistem, ki je v preteklosti nudil dobro podporo pri motiviranju sodelavcev za dodaten trud in dobro opravljeno delo, v zadnjih nekaj letih več ni uspešno sledil rasti in spremembam v podjetju.

Z bolj jasno opredeljenimi odgovornostmi in pristojnostmi vodje smo postopno začeli graditi premik od zaznavanja vodje kot organizatorja dela k zaznavanju vodje kot voditelja, ki ekipo usmerja k večji samostojnosti.

Kje so bile težave? Sodelavci so v pogovorih o sistemu nagrajevanja povedali predvsem to, da je sistem nejasen in premalo transparenten. Pri vodjih smo opazili težave v pomanjkljivi komunikaciji in pomanjkanju povratnih informacij sodelavcem. Po drugi strani je vodstvo poročalo o časovni intenzivnosti upravljanja s sistemom nagrajevanja, ki smo ga takrat spremljali in vodili v tabelah.

Opisane izzive smo prepoznali kot znak, da je sistem potreben prenove. Odločili smo se, da nam pri prenovi pomaga zunanji izvajalec. Ta nam je pomagal predvsem pri analizi problema, pregledu dobrih praks na tem področju in oblikovanju prilagojenega sistema za naše okolje.