Humor je ena od najbolj zaželenih osebnostnih značilnosti. Je stanje duha, umetnost življenja, naš najboljši zaveznik v boju zoper vsakdanje tegobe sodobnega časa. Humor je del naše osebnosti ter del naših kognitivnih in emocionalnih procesov. Po drugi strani je predmet socialnih pravil, ki vodijo primerno vedenje ob različnih priložnostih, in kot tak tudi retorični instrument.