Vodje se pogosto počutijo neprijetno v odnosih s sledilci, ki niso motivirani, saj ti prepogosto želijo zadržati in zamolčati svoja čustva, zaskrbljenost in strah, da bodo negativno vplivali na preostanek ekipe. Namesto tega bi si vodje morali prizadevati, da bi sledilce opolnomočili v smeri, da bi odkrili svoja čustva, ki temeljijo na njihovih bogatih izkušnjah, ter jim pomagali sprostiti notranjo samokritičnost in pomagali sledilcem usmeriti notranji negativni dialog v pozitivne akcije. Vloga vodje je, da notranji negativni dialog sledilca in njegove frustracije prepozna in jih usmeri v pozitivne akcije, ter negativni tok zamolčanih čustev in frustracij čim prej preusmeri v pozitivno spiralo novih dejavnosti.

Pozitivna naravnanost sledilcev za organizacije predstavlja temelj za uspešnost in rast. Sledilci, ki so pozitivno naravnani, so produktivni, angažirani, pripravljeni pomagati, dobro delajo v ekipah, so manj odsotni z delovnega mesta in so dragocen član ekipe. S svojim celotnim vedenjem ne vplivajo le na kakovost svojega dela, vendar tudi na druge člane ekipe. Pozitivna in negativna čustva so prenosljiva. Za vodje je zato toliko bolj pomembna preusmeritev negativnih čustev sledilcev v pozitivne, ki oblikujejo pozitivne aktivnosti, s katerimi dosegajo zastavljene cilje.4

Avtentično vodenje pomembno vpliva na pozitiven samorazvoj, zadovoljstvo in uspešnost sledilcev na delovnem mestu.

V sodobni družbi inovativnosti imajo vodje možnost različnih pristopov, s katerimi spodbudijo sledilce k pozitivnim aktivnostim. Naloga vodij je, da v sledilcih ustvarjajo visoko stopnjo navdušenja za doseganje organizacijskih ciljev. Visoka stopnja navdušenja sledilcev je dosežena z zadovoljevanjem individualnih potreb in odpravljanjem frustracij sledilcev. V sledilcih spodbudi zanimanje za delo in krepi vztrajnost za doseganje ciljev.2

Najpomembnejša vloga vodij je, da prepoznajo negativne sledilce in njihove frustracije. Vsak sledilec je edinstven in nanj vplivajo svojevrstni dejavniki. Prav tako pa na vsakega posameznega sledilca učinkujejo različni pristopi. Razumevanje razloga za nastanek frustracij vodjam pripomore k izbiri načina pristopa, s katerim bo preusmeril negativna čustva sledilcev v pozitivna.4

Opolnomočenje

Opolnomočenje sledilcev je eden izmed obveznih pristopov vodij, ki v sledilcih želijo spodbuditi preobrat negativnih čustev v pozitivne aktivnosti. Opolnomočenje je prenos odgovornosti vodij na sledilce. Sledilci tako sami odgovarjajo in razporejajo s svojim delom. Opolnomočenje sledilcev spodbuja iznajdljivost, trdnost in odločnost. Zagotavlja jim večjo svobodo in jih spodbuja k samostojnosti. Svoboda pri odločanju jim dopušča prostor za ustvarjalnost, učenje in razvijanje novih kompetenc. Nova znanja sledilci uporabljajo za doseganje ciljev, s svobodo pri ustvarjalnosti pa do teh ciljev prihajajo z inovativnimi rešitvami. Raziskave so pokazale, da tako opolnomočenje pomembno vpliva na večjo uspešnost sledilcev.3